Website van $boomnaam$
Hiske Gerryts Tuinstra
Hiske Gerryts Tuinstra [19640], geb. te Oudwoude [FR] op 15 december 1806, ged. aldaar op 11 januari 1807, ovl. (64 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 28 maart 1871.

tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [8093] te Kollumerland [FR] op 15 mei 1830
met

Fokke Johannes de Boer [19639], geb. te Oudwoude [FR] op 20 maart 1803, ged. aldaar op 10 april 1803, ovl. (60 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 30 juni 1863.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1831 Kollumerland [FR] 1873 Kollumerland [FR] 42


Fokje Fokkes Faber
Fokje Fokkes Faber [19641], geb. te Dantumadeel [FR] op 3 april 1826, ovl. (45 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 3 januari 1872.

tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) [8094] te Kollumerland [FR] op 12 mei 1864
met

Fokke Binnes de Groot [16172], zn. van Binne Klazes de Groot [19643] en Grietje Fokkes Faber [19644], geb. te Kollumerland [FR] op 7 september 1833, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 15 maart 1886, tr. (2) [10313] met Tjeerdtje Jelles Lieklema [24975]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) [6676] met Trientje (Trijntje) Pultrum [16173]. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Binne*1866 Kollumerland [FR] 1927 Kollumerland [FR] 61
Sybren*1871 Kollumerland [FR] 1873 Kollumerland [FR] 1


Binne Fokkes de Groot
Binne Fokkes de Groot [19642], geb. te Kollumerland [FR] op 18 augustus 1866, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 17 november 1927.

tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) [10311] te Kollumerland [FR] op 14 mei 1892
met

Janna Berends Knot [24971], dr. van Berend Pieters Knot [24972] en Gaatske Sybrens Smids [Smits] [Smid] [24973], geb. te Kollumerland [FR] op 26 oktober 1873


Binne Klazes de Groot
Binne Klazes de Groot [19643], geb. te Westergeest [FR] op 10 september 1802, ged. aldaar op 26 september 1802, ovl. (47 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 maart 1850.

tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) [8095] te Westdongeradeel [FR] op 29 mei 1830
met

Grietje Fokkes Faber [19644], dr. van Fokke Jacobs Faber [19645] en Wytske Johannes Westerhof [19646], geb. te Oostrum [FR] op 7 februari 1808, ged. aldaar op 3 april 1808, ovl. (78 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 3 november 1886.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokke*1833 Kollumerland [FR] 1886 Kollumerland [FR] 52


Grietje Fokkes Faber
Grietje Fokkes Faber [19644], geb. te Oostrum [FR] op 7 februari 1808, ged. aldaar op 3 april 1808, ovl. (78 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 3 november 1886.

tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [8095] te Westdongeradeel [FR] op 29 mei 1830
met

Binne Klazes de Groot [19643], geb. te Westergeest [FR] op 10 september 1802, ged. aldaar op 26 september 1802, ovl. (47 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 maart 1850.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokke*1833 Kollumerland [FR] 1886 Kollumerland [FR] 52


Fokke Jacobs Faber
Fokke Jacobs Faber [19645], geb. te Engwierum [FR] op 25 juni 1785, ged. aldaar op 31 juli 1785, ovl. (74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 7 april 1860.

tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) [8096] te Westdongeradeel [FR] op 23 maart 1806
met

Wytske Johannes Westerhof [19646], dr. van Johannes Fokkes Westerhof [19656] en Grietje Lieuwes [19657], geb. te Niawier [FR] op 10 februari 1782, ged. aldaar op 3 maart 1782.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1808 Oostrum [FR] 1886 Kollumerland [FR] 78
Lutske*1811 Sijbrandahuis [FR] 1811 Oostdongeradeel [FR] 0
Lutske*1813 Oostdongeradeel [FR] 1828 Westdongeradeel [FR] 14
Johannes*1816 Oostdongeradeel [FR] 1871 Oostdongeradeel [FR] 55
Symen*1819 Dokkum [FR] 1889 Veenhuizen [DR] 69

tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) (2) [8100] te Westdongeradeel [FR] op 23 oktober 1824
met

Antje Tietes Kruyer [19658], dr. van Tiete Jans Kruyer [19659] en Menke Pieters Posthuma [19660], geb. op 25 februari 1800, ged. te Holwerd [FR] op 23 maart 1800, ovl. (30 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 2 oktober 1830.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gabe*1827 Westdongeradeel [FR]    
Lutske*1830 Westdongeradeel [FR] 1830 Westdongeradeel [FR] 0

tr. (resp. 51 en 50 jaar oud) (3) [8102] te Westdongeradeel [FR] op 15 oktober 1836
met

Saeske Durks van der Ploeg [19663], dr. van Durk Jans van der Ploeg [19664] en Grietje Wytzes [19665], geb. te Bornwird [FR] op 24 april 1786, ged. aldaar op 25 mei 1786, ovl. (57 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 13 december 1843


Wytske Johannes Westerhof
Wytske Johannes Westerhof [19646], geb. te Niawier [FR] op 10 februari 1782, ged. aldaar op 3 maart 1782.

tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) [8096] te Westdongeradeel [FR] op 23 maart 1806
met

Fokke Jacobs Faber [19645], zn. van Jacob Symens Faber [19652] en Lutske Gabes [19653], geb. te Engwierum [FR] op 25 juni 1785, ged. aldaar op 31 juli 1785, ovl. (74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 7 april 1860, tr. (2) [8100] met Antje Tietes Kruyer [19658]. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) [8102] met Saeske Durks van der Ploeg [19663]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1808 Oostrum [FR] 1886 Kollumerland [FR] 78
Lutske*1811 Sijbrandahuis [FR] 1811 Oostdongeradeel [FR] 0
Lutske*1813 Oostdongeradeel [FR] 1828 Westdongeradeel [FR] 14
Johannes*1816 Oostdongeradeel [FR] 1871 Oostdongeradeel [FR] 55
Symen*1819 Dokkum [FR] 1889 Veenhuizen [DR] 69


Lutske Fokkes Faber
Lutske Fokkes Faber [19647], geb. te Sijbrandahuis [FR] op 1 maart 1811, ged. te Dokkum [FR] op 2 april 1811, ovl. (6 maanden oud) te Oostdongeradeel [FR] op 19 september 1811.


Lutske Fokkes Faber
Lutske Fokkes Faber [19648], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 8 september 1813, ovl. (14 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 21 april 1828.


Johannes Fokkes Faber
Johannes Fokkes Faber [19649], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 19 februari 1816, ovl. (55 jaar oud) aldaar op 23 december 1871.

tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [10315] te Oostdongeradeel [FR] op 14 mei 1841
met

Gepke Gerkes Meinsma [24977], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 16 augustus 1820, ovl. (33 jaar oud) aldaar op 3 maart 1854.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Symen [Simon] Fokkes Faber
Symen [Simon] Fokkes Faber [19650], geb. te Dokkum [FR] op 5 april 1819, ovl. (69 jaar oud) te Veenhuizen [DR] op 5 januari 1889.

tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) [8097] te Dokkum [FR] op 30 maart 1845
met

Yfke Stavorinus [19651], geb. te Dokkum [FR] op 29 december 1810, ged. aldaar op 22 januari 1811, ovl. (69 jaar oud) te Idaarderadeel [FR] op 14 januari 1880.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Yfke Stavorinus
Yfke Stavorinus [19651], geb. te Dokkum [FR] op 29 december 1810, ged. aldaar op 22 januari 1811, ovl. (69 jaar oud) te Idaarderadeel [FR] op 14 januari 1880.

tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) [8097] te Dokkum [FR] op 30 maart 1845
met

Symen [Simon] Fokkes Faber [19650], zn. van Fokke Jacobs Faber [19645] en Wytske Johannes Westerhof [19646], geb. te Dokkum [FR] op 5 april 1819, ovl. (69 jaar oud) te Veenhuizen [DR] op 5 januari 1889.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Jacob Symens Faber
Jacob Symens Faber [19652].

tr. [8098] te Engwierum [FR] op 14 mei 1775
met

Lutske Gabes [19653].

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmen*1776 Engwierum [FR]    
Gabe*1779 Engwierum [FR]    
Klaas*1782 Engwierum [FR]    
Fokke*1785 Engwierum [FR] 1860 Dantumadeel [FR] 74


Lutske Gabes
Lutske Gabes [19653].

tr. [8098] te Engwierum [FR] op 14 mei 1775
met

Jacob Symens Faber [19652].

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmen*1776 Engwierum [FR]    
Gabe*1779 Engwierum [FR]    
Klaas*1782 Engwierum [FR]    
Fokke*1785 Engwierum [FR] 1860 Dantumadeel [FR] 74


Klaas Jacobs Faber
Klaas Jacobs Faber [19654], geb. te Engwierum [FR] op 22 februari 1782, ged. aldaar op 10 maart 1782.


Gabe Jacobs Faber
Gabe Jacobs Faber [19655], geb. te Engwierum [FR] op 23 maart 1779, ged. aldaar op 11 april 1779.


Johannes Fokkes Westerhof
Johannes Fokkes Westerhof [19656].

tr. [8099]
met

Grietje Lieuwes [19657].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1782 Niawier [FR]    


Grietje Lieuwes
Grietje Lieuwes [19657].

tr. [8099]
met

Johannes Fokkes Westerhof [19656].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1782 Niawier [FR]    


Antje Tietes Kruyer
Antje Tietes Kruyer [19658], geb. op 25 februari 1800, ged. te Holwerd [FR] op 23 maart 1800, ovl. (30 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 2 oktober 1830.

tr. (resp. 24 en 39 jaar oud) [8100] te Westdongeradeel [FR] op 23 oktober 1824
met

Fokke Jacobs Faber [19645], zn. van Jacob Symens Faber [19652] en Lutske Gabes [19653], geb. te Engwierum [FR] op 25 juni 1785, ged. aldaar op 31 juli 1785, ovl. (74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 7 april 1860, tr. (1) [8096] met Wytske Johannes Westerhof [19646]. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) [8102] met Saeske Durks van der Ploeg [19663]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gabe*1827 Westdongeradeel [FR]    
Lutske*1830 Westdongeradeel [FR] 1830 Westdongeradeel [FR] 0


Tiete Jans Kruyer
Tiete Jans Kruyer [19659], geb. te Holwerd [FR] op 20 september 1775, ged. aldaar op 15 oktober 1775, ovl. (62 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 23 januari 1838.

tr. (23 jaar oud) [8101] te Ferwerderadeel [FR] op 14 april 1799
met

Menke Pieters Posthuma [19660].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1800 Holwerd [FR] 1830 Westdongeradeel [FR] 30