Website van $boomnaam$
Antje Jans van de Woude
Antje Jans van de Woude [19680].

tr. [8109] te Akkerwoude [FR] op 30 april 1775
met

Minne Minnes Minnema [19679].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1780 Akkerwoude [FR] 1813 Dantumadeel [FR] 33


Sjoerd Wybes Wiersma
Sjoerd Wybes Wiersma [19681], ovl. op 22 januari 1797.

tr. [8108] te Dantumawoude [FR] op 4 februari 1759
met

Trijntje Gerbens [19682].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wiebe*1762 Wouterswoude [FR] 1840 Kollumerland [FR] 78
Gerrit~1768 Oudwoude [FR] 1863 Dantumadeel [FR] 95
Meindert*1773 Oudwoude [FR] 1839 Dantumadeel [FR] 65
Ymkjen*1776 Oudwoude [FR] 1853 Oostdongeradeel [FR] 77


Trijntje Gerbens
Trijntje Gerbens [19682].

tr. [8108] te Dantumawoude [FR] op 4 februari 1759
met

Sjoerd Wybes Wiersma [19681], ovl. op 22 januari 1797.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wiebe*1762 Wouterswoude [FR] 1840 Kollumerland [FR] 78
Gerrit~1768 Oudwoude [FR] 1863 Dantumadeel [FR] 95
Meindert*1773 Oudwoude [FR] 1839 Dantumadeel [FR] 65
Ymkjen*1776 Oudwoude [FR] 1853 Oostdongeradeel [FR] 77


Wiebe Sjoerds Wiersma
Wiebe Sjoerds Wiersma [19683], geb. te Wouterswoude [FR] op 21 februari 1762, ovl. (78 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 28 november 1840.

tr. (resp. 50 en 26 jaar oud) [8107] te Kollumerland [FR] op 29 mei 1812
met

Baukje Jacobs Wiersma [19677], dr. van Jacob Wierds Wiersma [19669] en Sybrigjen Klaasens [19670], geb. te Oudwoude [FR] op 17 maart 1786, ged. aldaar op 9 april 1786, ovl. (93 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 30 augustus 1879, een zoon


Minne Meinderts Wiersma
Minne Meinderts Wiersma [19684], ged. te Dantumadeel [FR] op 1 januari 1811.


Grietje Hessels Hollander
Grietje Hessels Hollander [19685], geb. te Bergum [FR] op 19 december 1778, ged. te Veenwouden [FR] op 24 januari 1779, ovl. (76 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 februari 1855.

tr. (resp. 37 en 42 jaar oud) [8110] te Dantumadeel [FR] op 11 mei 1816
met

Meindert Sjoerds Wiersma [19127], zn. van Sjoerd Wybes Wiersma [19681] en Trijntje Gerbens [19682], geb. te Oudwoude [FR] op 28 juli 1773, ged. aldaar op 13 augustus 1773, ovl. (65 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 5 maart 1839, tr. (1) [7892] met Maaike Minnes Minnema [19128]. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1822 Dantumadeel [FR] 1856 Leiden [ZH] 34


Hessel Hibbes Hollander
Hessel Hibbes Hollander [19686], geb. te Veenwouden [FR], ged. aldaar op 12 november 1742.

tr. (ongeveer 34 jaar oud) [8111] te Bergum [FR] op 17 augustus 1777
met

Trijntje Binnes [19687].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1778 Bergum [FR] 1855 Dantumadeel [FR] 76


Trijntje Binnes
Trijntje Binnes [19687].

tr. (Hessel ongeveer 34 jaar oud) [8111] te Bergum [FR] op 17 augustus 1777
met

Hessel Hibbes Hollander [19686], geb. te Veenwouden [FR], ged. aldaar op 12 november 1742.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1778 Bergum [FR] 1855 Dantumadeel [FR] 76


Johannes Meinderts Wiersma
Johannes Meinderts Wiersma [19688], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 januari 1822, ovl. (34 jaar oud) te Leiden [ZH] op 22 december 1856.

tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) [8112] te Dantumadeel [FR] op 20 april 1848
met

Akke Cornelis van der Woude [19689], dr. van Cornelis Sapes van der Woude [19690] en Corneliske Klases Sikma [19691], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 december 1827, ovl. (63 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 10 januari 1891.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1849 Dantumadeel [FR] 1897 Tietjerksteradeel [FR] 4811 
Doodgeb. zoon*1850 Dantumadeel [FR]   0
Korneliske*1851 Dantumadeel [FR] 1859 Dantumadeel [FR] 8
Cornelis*1852 Dantumadeel [FR] 1922 Tietjerksteradeel [FR] 70
Meindert*1854 Dantumadeel [FR] 1857 Dantumadeel [FR] 3
Hessel*1855 Dantumadeel [FR] 1866 Dantumadeel [FR] 11
Eelkje*1857 Dantumadeel [FR] 1935 Leeuwarden [FR] 78


Akke Cornelis van der Woude
Akke Cornelis van der Woude [19689], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 december 1827, ovl. (63 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 10 januari 1891.

tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) [8112] te Dantumadeel [FR] op 20 april 1848
met

Johannes Meinderts Wiersma [19688], zn. van Meindert Sjoerds Wiersma [19127] en Grietje Hessels Hollander [19685], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 januari 1822, ovl. (34 jaar oud) te Leiden [ZH] op 22 december 1856.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1849 Dantumadeel [FR] 1897 Tietjerksteradeel [FR] 4811 
Doodgeb. zoon*1850 Dantumadeel [FR]   0
Korneliske*1851 Dantumadeel [FR] 1859 Dantumadeel [FR] 8
Cornelis*1852 Dantumadeel [FR] 1922 Tietjerksteradeel [FR] 70
Meindert*1854 Dantumadeel [FR] 1857 Dantumadeel [FR] 3
Hessel*1855 Dantumadeel [FR] 1866 Dantumadeel [FR] 11
Eelkje*1857 Dantumadeel [FR] 1935 Leeuwarden [FR] 78


Cornelis Sapes van der Woude
Cornelis Sapes van der Woude [19690], geb. te Roodkerk [FR] op 20 maart 1791, ged. aldaar op 15 mei 1791, ovl. (79 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 6 augustus 1870.

tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) [8113] te Dantumadeel [FR] op 3 juni 1821
met

Corneliske Klases Sikma [19691], geb. te Roodkerk [FR] op 31 januari 1792, ged. te Oudkerk [FR] op 13 mei 1792, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 22 maart 1875.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Akke*1827 Dantumadeel [FR] 1891 Tietjerksteradeel [FR] 63


Corneliske Klases Sikma
Corneliske Klases Sikma [19691], geb. te Roodkerk [FR] op 31 januari 1792, ged. te Oudkerk [FR] op 13 mei 1792, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 22 maart 1875.

tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) [8113] te Dantumadeel [FR] op 3 juni 1821
met

Cornelis Sapes van der Woude [19690], geb. te Roodkerk [FR] op 20 maart 1791, ged. aldaar op 15 mei 1791, ovl. (79 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 6 augustus 1870.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Akke*1827 Dantumadeel [FR] 1891 Tietjerksteradeel [FR] 63


Grietje Johannes Wiersma
Grietje Johannes Wiersma [19692], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 april 1849, ovl. (48 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 16 juni 1897.

tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) [8114] te Tietjerksteradeel [FR] op 5 juni 1869
met

Theunis Sytzes Oostenbrug [19693], zn. van Sytse Theunis Oostenbrug [19694] en Baukje Willems de Vries [19695], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 maart 1842, ovl. (70 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 27 maart 1912.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytze*1870 Tietjerksteradeel [FR] 1934 Kollumerland [FR] 63
Baukje*1871 Tietjerksteradeel [FR] 1951 Groningen [GR] 80
Johannes*1872 Tietjerksteradeel [FR] 1893 Tietjerksteradeel [FR] 20
Kornelis*1874 Tietjerksteradeel [FR] 1930 Achtkarspelen [FR] 56
Pieter*1875 Tietjerksteradeel [FR] 1893 Tietjerksteradeel [FR] 17
Hessel*1876 Tietjerksteradeel [FR] 1939 Zwolle [OV] 62
Aukje*1879 Tietjerksteradeel [FR] 1949 Tietjerksteradeel [FR] 70
Willem*1881 Tietjerksteradeel [FR] 1881 Tietjerksteradeel [FR] 0
Willem*1884 Tietjerksteradeel [FR] 1884 Tietjerksteradeel [FR] 0
10 Foppe*1887 Tietjerksteradeel [FR] 1928 Tietjerksteradeel [FR] 41
11 Eetze*1888 Tietjerksteradeel [FR] 1889 Tietjerksteradeel [FR] 0


Theunis Sytzes Oostenbrug
Theunis Sytzes Oostenbrug [19693], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 maart 1842, ovl. (70 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 27 maart 1912.

tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) [8114] te Tietjerksteradeel [FR] op 5 juni 1869
met

Grietje Johannes Wiersma [19692], dr. van Johannes Meinderts Wiersma [19688] en Akke Cornelis van der Woude [19689], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 april 1849, ovl. (48 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 16 juni 1897.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytze*1870 Tietjerksteradeel [FR] 1934 Kollumerland [FR] 63
Baukje*1871 Tietjerksteradeel [FR] 1951 Groningen [GR] 80
Johannes*1872 Tietjerksteradeel [FR] 1893 Tietjerksteradeel [FR] 20
Kornelis*1874 Tietjerksteradeel [FR] 1930 Achtkarspelen [FR] 56
Pieter*1875 Tietjerksteradeel [FR] 1893 Tietjerksteradeel [FR] 17
Hessel*1876 Tietjerksteradeel [FR] 1939 Zwolle [OV] 62
Aukje*1879 Tietjerksteradeel [FR] 1949 Tietjerksteradeel [FR] 70
Willem*1881 Tietjerksteradeel [FR] 1881 Tietjerksteradeel [FR] 0
Willem*1884 Tietjerksteradeel [FR] 1884 Tietjerksteradeel [FR] 0
10 Foppe*1887 Tietjerksteradeel [FR] 1928 Tietjerksteradeel [FR] 41
11 Eetze*1888 Tietjerksteradeel [FR] 1889 Tietjerksteradeel [FR] 0


Sytse Theunis Oostenbrug
Sytse Theunis Oostenbrug [19694], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 5 januari 1819, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 12 augustus 1894.

tr. (beiden 22 jaar oud) [8115] te Dantumadeel [FR] op 26 december 1841
met

Baukje Willems de Vries [19695], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 15 januari 1819, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 9 januari 1886.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1842 Dantumadeel [FR] 1912 Tietjerksteradeel [FR] 7011 
Gaatze*1856 Tietjerksteradeel [FR] 1935 Leeuwarden [FR] 79


Baukje Willems de Vries
Baukje Willems de Vries [19695], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 15 januari 1819, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 9 januari 1886.

tr. (beiden 22 jaar oud) [8115] te Dantumadeel [FR] op 26 december 1841
met

Sytse Theunis Oostenbrug [19694], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 5 januari 1819, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 12 augustus 1894.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1842 Dantumadeel [FR] 1912 Tietjerksteradeel [FR] 7011 
Gaatze*1856 Tietjerksteradeel [FR] 1935 Leeuwarden [FR] 79


Wiersma
Doodgeb. zoon Wiersma [19696], geb. te Dantumadeel [FR] op 30 maart 1850.


Korneliske Johannes Wiersma
Korneliske Johannes Wiersma [19697], geb. te Dantumadeel [FR] op 18 maart 1851, ovl. (8 jaar oud) aldaar op 25 mei 1859.


Cornelis Johannes Wiersma
Cornelis Johannes Wiersma [19698], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 juli 1852, ovl. (70 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 31 oktober 1922.

tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [8116] te Tietjerksteradeel [FR] op 7 juni 1877
met

Hiltje Jitzes van der Heide [19699], dr. van Jitze Dirks van der Heide [19700] en Grietje Jacobs Sikma [19701], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 7 februari 1852, ovl. (80 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 27 juli 1932.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1879 Dantumadeel [FR]    
Grietje*1882 Dantumadeel [FR]    
Aukje*1887 Dantumadeel [FR]    


Hiltje Jitzes van der Heide
Hiltje Jitzes van der Heide [19699], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 7 februari 1852, ovl. (80 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 27 juli 1932.

tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [8116] te Tietjerksteradeel [FR] op 7 juni 1877
met

Cornelis Johannes Wiersma [19698], zn. van Johannes Meinderts Wiersma [19688] en Akke Cornelis van der Woude [19689], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 juli 1852, ovl. (70 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 31 oktober 1922.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1879 Dantumadeel [FR]    
Grietje*1882 Dantumadeel [FR]    
Aukje*1887 Dantumadeel [FR]