Website van $boomnaam$
Tjalling Rekker
Tjalling Rekker [19820], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 3 augustus 1886.

tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) [8168] te Dokkum [FR] op 30 mei 1918
met

Johanna Ozinga [19821], dr. van Freerk Osinga [19824] en Johanna Zuidersma [19825], geb. te Dokkum [FR] op 9 maart 1884, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 27 februari 1920


Johanna Ozinga
Johanna Ozinga [19821], geb. te Dokkum [FR] op 9 maart 1884, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 27 februari 1920.

tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) [8168] te Dokkum [FR] op 30 mei 1918
met

Tjalling Rekker [19820], zn. van Johannes Rekker [19819] en Eelkje Johannes Wiersma [19806], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 3 augustus 1886


Tjalling Rekker
Tjalling Rekker [19822], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 26 juli 1813, ovl. (73 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 4 september 1886.

tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [8169] te Kollumerland [FR] op 22 december 1837
met

Anna Hendriks Zuidersma [19823], geb. te Kollumerland [FR] op 8 juli 1816, ovl. (78 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 6 april 1895.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1854 Ferwerderadeel [FR] 1935 Dokkum [FR] 81


Anna Hendriks Zuidersma
Anna Hendriks Zuidersma [19823], geb. te Kollumerland [FR] op 8 juli 1816, ovl. (78 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 6 april 1895.

tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [8169] te Kollumerland [FR] op 22 december 1837
met

Tjalling Rekker [19822], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 26 juli 1813, ovl. (73 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 4 september 1886.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1854 Ferwerderadeel [FR] 1935 Dokkum [FR] 81


Freerk Osinga
Freerk Osinga [19824], geb. te Dokkum [FR] op 27 oktober 1841, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 11 augustus 1923.

tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) [8170] te Dokkum [FR] op 29 mei 1879
met

Johanna Zuidersma [19825], geb. te Visvliet [GR] op 10 september 1846, ovl. (83 jaar oud) te Dokkum [FR] op 16 oktober 1929.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1884 Dokkum [FR] 1920 Dokkum [FR] 35


Johanna Zuidersma
Johanna Zuidersma [19825], geb. te Visvliet [GR] op 10 september 1846, ovl. (83 jaar oud) te Dokkum [FR] op 16 oktober 1929.

tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) [8170] te Dokkum [FR] op 29 mei 1879
met

Freerk Osinga [19824], geb. te Dokkum [FR] op 27 oktober 1841, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 11 augustus 1923.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1884 Dokkum [FR] 1920 Dokkum [FR] 35


Ymkjen Sjoerds Wiersma
Ymkjen Sjoerds Wiersma [19826], geb. te Oudwoude [FR] op 11 januari 1776, ged. aldaar op 4 februari 1776, ovl. (77 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 3 juni 1853.

tr. (resp. 25 en ongeveer 29 jaar oud) [8171] te Ee [FR] op 17 mei 1801
met

Lolke Klaeses Jansma [19827], zn. van Klaas Jans Jansma [19828] (mr schoenmaker) en Gertje Lolkes [19829], ged. te Ee [FR] op 12 april 1772, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 27 juni 1843.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1802 Ee [FR] 1858 Oostdongeradeel [FR] 56


Lolke Klaeses Jansma
Lolke Klaeses Jansma [19827], ged. te Ee [FR] op 12 april 1772, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 27 juni 1843.

tr. (resp. ongeveer 29 en 25 jaar oud) [8171] te Ee [FR] op 17 mei 1801
met

Ymkjen Sjoerds Wiersma [19826], dr. van Sjoerd Wybes Wiersma [19681] en Trijntje Gerbens [19682], geb. te Oudwoude [FR] op 11 januari 1776, ged. aldaar op 4 februari 1776, ovl. (77 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 3 juni 1853.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1802 Ee [FR] 1858 Oostdongeradeel [FR] 56


Klaas Jans Jansma
Klaas Jans Jansma [19828], ged. te Ee [FR] op 15 mei 1727, mr schoenmaker, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 20 juni 1814.

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 16 jaar oud) [8172] te Ee [FR] op 15 december 1765
met

Gertje Lolkes [19829], geb. circa 1749, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Ternaard [FR] in 1809, begr. te Oostdongeradeel [FR] op 15 maart 1809.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lolke~1772 Ee [FR] 1843 Oostdongeradeel [FR] 71


Gertje Lolkes
Gertje Lolkes [19829], geb. circa 1749, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Ternaard [FR] in 1809, begr. te Oostdongeradeel [FR] op 15 maart 1809.

tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 38 jaar oud) [8172] te Ee [FR] op 15 december 1765
met

Klaas Jans Jansma [19828], zn. van Jan Bartels Jansma [19830] en Beertje Klases [19831], ged. te Ee [FR] op 15 mei 1727, mr schoenmaker, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 20 juni 1814.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lolke~1772 Ee [FR] 1843 Oostdongeradeel [FR] 71


Jan Bartels Jansma
Jan Bartels Jansma [19830].

tr. [8173]
met

Beertje Klases [19831].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas~1727 Ee [FR] 1814 Oostdongeradeel [FR] 87


Beertje Klases
Beertje Klases [19831].

tr. [8173]
met

Jan Bartels Jansma [19830].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas~1727 Ee [FR] 1814 Oostdongeradeel [FR] 87


Gertje Lolkes Jansma
Gertje Lolkes Jansma [19832], geb. op 11 maart 1802, ged. te Ee [FR] op 28 maart 1802, ovl. (56 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 21 mei 1858.

tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) [8174] te Oostdongeradeel [FR] op 27 januari 1825
met

Ritske Jans Jaarda [Jaarsma] [19833], zn. van Jan Ritskes Jaarda [19834] en Tjetske Gerbens [19835], geb. te Wetzens [FR] op 23 april 1796, ged. aldaar op 16 mei 1796, ovl. (43 jaar oud) op 28 juni 1839.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjetske*1825 Oostdongeradeel [FR] 1899 Franeker [FR] 74
Lolke*1827 Oostdongeradeel [FR]    
Ymkje*1831 Oostdongeradeel [FR]    
Gerrit*1838 Oostdongeradeel [FR] 1841 Oostdongeradeel [FR] 3


Ritske Jans Jaarda [Jaarsma]
Ritske Jans Jaarda [Jaarsma] [19833], geb. te Wetzens [FR] op 23 april 1796, ged. aldaar op 16 mei 1796, ovl. (43 jaar oud) op 28 juni 1839.

tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [8174] te Oostdongeradeel [FR] op 27 januari 1825
met

Gertje Lolkes Jansma [19832], dr. van Lolke Klaeses Jansma [19827] en Ymkjen Sjoerds Wiersma [19826], geb. op 11 maart 1802, ged. te Ee [FR] op 28 maart 1802, ovl. (56 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 21 mei 1858.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjetske*1825 Oostdongeradeel [FR] 1899 Franeker [FR] 74
Lolke*1827 Oostdongeradeel [FR]    
Ymkje*1831 Oostdongeradeel [FR]    
Gerrit*1838 Oostdongeradeel [FR] 1841 Oostdongeradeel [FR] 3


Jan Ritskes Jaarda
Jan Ritskes Jaarda [19834].

tr. [8175] te Wetzens [FR] op 5 februari 1786
met

Tjetske Gerbens [19835].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ritske*1796 Wetzens [FR] 1839  43


Tjetske Gerbens
Tjetske Gerbens [19835].

tr. [8175] te Wetzens [FR] op 5 februari 1786
met

Jan Ritskes Jaarda [19834].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ritske*1796 Wetzens [FR] 1839  43


Tjetske Ritskes Jaarda
Tjetske Ritskes Jaarda [19836], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 30 juni 1825, ovl. (74 jaar oud) te Franeker [FR] op 19 december 1899.

tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) [8176] te Leeuwarderadeel [FR] op 23 augustus 1856
met

Sjerp Thijsses Iedema [19837], zn. van Thijs Douwes Iedema [19838] en Aukje Klazes van der Heide [19839], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 16 december 1832, ovl. (69 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 16 juni 1902.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1857 Leeuwarderadeel [FR]    
Aukje*1858 Leeuwarderadeel [FR]    
Thijs*1860 Menaldumadeel [FR] 1941 Menaldumadeel [FR] 81
Douwe*1863 Franeker [FR] 1947 Franeker [FR] 84
Elske*1865 Franeker [FR] 1865 Franeker [FR] 0
Elske*1866 Franeker [FR] 1914 Menaldumadeel [FR] 48


Sjerp Thijsses Iedema
Sjerp Thijsses Iedema [19837], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 16 december 1832, ovl. (69 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 16 juni 1902.

tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) [8176] te Leeuwarderadeel [FR] op 23 augustus 1856
met

Tjetske Ritskes Jaarda [19836], dr. van Ritske Jans Jaarda [Jaarsma] [19833] en Gertje Lolkes Jansma [19832], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 30 juni 1825, ovl. (74 jaar oud) te Franeker [FR] op 19 december 1899.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1857 Leeuwarderadeel [FR]    
Aukje*1858 Leeuwarderadeel [FR]    
Thijs*1860 Menaldumadeel [FR] 1941 Menaldumadeel [FR] 81
Douwe*1863 Franeker [FR] 1947 Franeker [FR] 84
Elske*1865 Franeker [FR] 1865 Franeker [FR] 0
Elske*1866 Franeker [FR] 1914 Menaldumadeel [FR] 48


Thijs Douwes Iedema
Thijs Douwes Iedema [19838], geb. circa 1787, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 1 november 1859.

tr. (resp. ongeveer 33 en 23 jaar oud) [8177] te Leeuwarderadeel [FR] op 7 oktober 1820
met

Aukje Klazes van der Heide [19839], geb. te Lekkum [FR] op 17 augustus 1797, ged. aldaar op 24 september 1797, ovl. (60 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 17 april 1858.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjerp*1832 Leeuwarderadeel [FR] 1902 Menaldumadeel [FR] 69


Aukje Klazes van der Heide
Aukje Klazes van der Heide [19839], geb. te Lekkum [FR] op 17 augustus 1797, ged. aldaar op 24 september 1797, ovl. (60 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 17 april 1858.

tr. (resp. 23 en ongeveer 33 jaar oud) [8177] te Leeuwarderadeel [FR] op 7 oktober 1820
met

Thijs Douwes Iedema [19838], geb. circa 1787, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 1 november 1859.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjerp*1832 Leeuwarderadeel [FR] 1902 Menaldumadeel [FR] 69