Website van $boomnaam$
Gertje Iedema
Gertje Iedema [19840], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 16 juni 1857.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [8178] te Franeker [FR] op 8 mei 1881
met

Pieter Gerkes Dijkstra [19841], zn. van Gerke Pieters Dijkstra [19842] en Martzen Gaeles Stienstra [19843], geb. te Rauwerderhem [FR] op 28 januari 1857.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjietske*1882 Franeker [FR]    


Pieter Gerkes Dijkstra
Pieter Gerkes Dijkstra [19841], geb. te Rauwerderhem [FR] op 28 januari 1857.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [8178] te Franeker [FR] op 8 mei 1881
met

Gertje Iedema [19840], dr. van Sjerp Thijsses Iedema [19837] en Tjetske Ritskes Jaarda [19836], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 16 juni 1857.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjietske*1882 Franeker [FR]    


Gerke Pieters Dijkstra
Gerke Pieters Dijkstra [19842], geb. te Wymbritseradeel [FR] op 20 april 1829, ovl. (86 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 8 november 1915.

tr. (beiden 25 jaar oud) [8179] te Rauwerderhem [FR] op 11 mei 1854
met

Martzen Gaeles Stienstra [19843], geb. te Menaldumadeel [FR] op 24 januari 1829, ovl. (48 jaar oud) aldaar op 2 juli 1877.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1857 Rauwerderhem [FR]    


Martzen Gaeles Stienstra
Martzen Gaeles Stienstra [19843], geb. te Menaldumadeel [FR] op 24 januari 1829, ovl. (48 jaar oud) aldaar op 2 juli 1877.

tr. (beiden 25 jaar oud) [8179] te Rauwerderhem [FR] op 11 mei 1854
met

Gerke Pieters Dijkstra [19842], geb. te Wymbritseradeel [FR] op 20 april 1829, ovl. (86 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 8 november 1915.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1857 Rauwerderhem [FR]    


Tjietske Pieters Dijkstra
Tjietske Pieters Dijkstra [19844], geb. te Franeker [FR] op 20 oktober 1882.


Aukje Iedema
Aukje Iedema [19845], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 6 september 1858.

tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) [8180] te Barradeel [FR] op 28 mei 1881
met

Sake Gerrits Fennema [19846], zn. van Gerrit Pieters Fennema [19847] en Feikje Sybrens Bijlsma [19848], geb. te Barradeel [FR] op 7 oktober 1850.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1882 Barradeel [FR]    
Sjerp*1883 Barradeel [FR] 1886 Barradeel [FR] 3
Dirk*1884 Barradeel [FR]    
Tjitske*1887 Barradeel [FR] 1887 Barradeel [FR] 0
Sjerp*1889 Barradeel [FR] 1889 Barradeel [FR] 0


Sake Gerrits Fennema
Sake Gerrits Fennema [19846], geb. te Barradeel [FR] op 7 oktober 1850.

tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) [8180] te Barradeel [FR] op 28 mei 1881
met

Aukje Iedema [19845], dr. van Sjerp Thijsses Iedema [19837] en Tjetske Ritskes Jaarda [19836], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 6 september 1858.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1882 Barradeel [FR]    
Sjerp*1883 Barradeel [FR] 1886 Barradeel [FR] 3
Dirk*1884 Barradeel [FR]    
Tjitske*1887 Barradeel [FR] 1887 Barradeel [FR] 0
Sjerp*1889 Barradeel [FR] 1889 Barradeel [FR] 0


Gerrit Pieters Fennema
Gerrit Pieters Fennema [19847], geb. te Ferwerd [FR] op 12 november 1805, ged. aldaar op 8 december 1805, ovl. (53 jaar oud) te Franekeradeel [FR] op 5 november 1859.

tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) [8181] te Barradeel [FR] op 4 april 1840
met

Feikje Sybrens Bijlsma [19848], dr. van Sijbren Herkes Bijlsma [19849] en Trijntje Taetses Faber [19850], geb. te Barradeel [FR] op 8 juli 1814, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 29 mei 1896.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sake*1850 Barradeel [FR]    


Feikje Sybrens Bijlsma
Feikje Sybrens Bijlsma [19848], geb. te Barradeel [FR] op 8 juli 1814, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 29 mei 1896.

tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) [8181] te Barradeel [FR] op 4 april 1840
met

Gerrit Pieters Fennema [19847], zn. van Pieter Gerrits Fennema [19855] en Janke Sakes [19856], geb. te Ferwerd [FR] op 12 november 1805, ged. aldaar op 8 december 1805, ovl. (53 jaar oud) te Franekeradeel [FR] op 5 november 1859.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sake*1850 Barradeel [FR]    


Sijbren Herkes Bijlsma
Sijbren Herkes Bijlsma [19849], geb. te Wijnaldum [FR] op 23 augustus 1774, ged. aldaar op 18 september 1774, ovl. (62 jaar oud) te Barradeel [FR] op 15 april 1837.

tr. (resp. 35 en 20 jaar oud) [8182] te Wijnaldum [FR] op 27 mei 1810
met

Trijntje Taetses Faber [19850], dr. van Taetse Durks Faber [19851] en Klaaske Tiberius de Baar [19852], geb. te Pingjum [FR] op 28 augustus 1789, ged. aldaar op 13 september 1789, ovl. (34 jaar oud) te Barradeel [FR] op 16 december 1823.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Feikje*1812 Barradeel [FR] 1813 Barradeel [FR] 0
Feikje*1814 Barradeel [FR] 1896 Barradeel [FR] 81


Trijntje Taetses Faber
Trijntje Taetses Faber [19850], geb. te Pingjum [FR] op 28 augustus 1789, ged. aldaar op 13 september 1789, ovl. (34 jaar oud) te Barradeel [FR] op 16 december 1823.

tr. (resp. 20 en 35 jaar oud) [8182] te Wijnaldum [FR] op 27 mei 1810
met

Sijbren Herkes Bijlsma [19849], geb. te Wijnaldum [FR] op 23 augustus 1774, ged. aldaar op 18 september 1774, ovl. (62 jaar oud) te Barradeel [FR] op 15 april 1837.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Feikje*1812 Barradeel [FR] 1813 Barradeel [FR] 0
Feikje*1814 Barradeel [FR] 1896 Barradeel [FR] 81


Taetse Durks Faber
Taetse Durks Faber [19851], ovl. op 26 maart 1802.

tr. (Klaaske 20 jaar oud) [8183] te Pingjum [FR] op 1 juli 1787
met

Klaaske Tiberius de Baar [19852], geb. te Witmarsum [FR] op 25 december 1766, ged. te Pingjum [FR] op 8 maart 1795, ovl. (62 jaar oud) te Barradeel [FR] op 31 december 1828, tr. (2) [8184] met Rients Sijbrens Hiddinga [19853]. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Durk*1788 Pingjum [FR] 1817 Wonseradeel [FR] 29
Trijntje*1789 Pingjum [FR] 1823 Barradeel [FR] 34
Ate*1791 Pingjum [FR] 1869 Barradeel [FR] 78
Feckjen*1796 Pingjum [FR]    
Jetze*1798 Pingjum [FR]    


Klaaske Tiberius de Baar
Klaaske Tiberius de Baar [19852], geb. te Witmarsum [FR] op 25 december 1766, ged. te Pingjum [FR] op 8 maart 1795, ovl. (62 jaar oud) te Barradeel [FR] op 31 december 1828.

tr. (20 jaar oud) (1) [8183] te Pingjum [FR] op 1 juli 1787
met

Taetse Durks Faber [19851], ovl. op 26 maart 1802.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Durk*1788 Pingjum [FR] 1817 Wonseradeel [FR] 29
Trijntje*1789 Pingjum [FR] 1823 Barradeel [FR] 34
Ate*1791 Pingjum [FR] 1869 Barradeel [FR] 78
Feckjen*1796 Pingjum [FR]    
Jetze*1798 Pingjum [FR]    

otr. (2) [8184] te Wijnaldum [FR] op 22 april 1804, tr. (resp. 37 en ongeveer 57 jaar oud) te Wijnaldum [FR] op 20 mei 1804
met

Rients Sijbrens Hiddinga [19853], geb. circa 1747, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Barradeel [FR] op 19 juni 1823, tr. (ongeveer 41 jaar oud) (1) [8186] te Wijnaldum [FR] op 2 maart 1788 met Janke Jans de Haan [19859]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Rients Sijbrens Hiddinga
Rients Sijbrens Hiddinga [19853], geb. circa 1747, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Barradeel [FR] op 19 juni 1823.

tr. (ongeveer 41 jaar oud) (1) [8186] te Wijnaldum [FR] op 2 maart 1788
met

Janke Jans de Haan [19859].

otr. (2) [8184] te Wijnaldum [FR] op 22 april 1804, tr. (resp. ongeveer 57 en 37 jaar oud) te Wijnaldum [FR] op 20 mei 1804
met

Klaaske Tiberius de Baar [19852], geb. te Witmarsum [FR] op 25 december 1766, ged. te Pingjum [FR] op 8 maart 1795, ovl. (62 jaar oud) te Barradeel [FR] op 31 december 1828, tr. (1) [8183] met Taetse Durks Faber [19851]. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Sake Cornelis Wielsma
Sake Cornelis Wielsma [19854].

tr. (Klaaske 21 jaar oud) [8185] te Wonseradeel [FR] op 22 december 1838
met

Klaaske Riedsma Tilsma [20596], dr. van Antje Oepkes Tilsma [20597], geb. te Wonseradeel [FR] op 23 maart 1817, tr. (resp. 41 en 29 jaar oud) (2) [8478] te Wonseradeel [FR] op 22 mei 1858 met Eelke Klazes Wiersma [20595], zn. van Klaas Hendriks Wiersma [20287] en Jeltje Ruurds van der Meer [20288], geb. te Dantumadeel [FR] op 18 april 1829, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 12 december 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen


Pieter Gerrits Fennema
Pieter Gerrits Fennema [19855].

otr. [9025] te Blija [FR] op 3 november 1799
met

Janke Sakes [19856].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1805 Ferwerd [FR] 1859 Franekeradeel [FR] 53


Janke Sakes
Janke Sakes [19856].

otr. [9025] te Blija [FR] op 3 november 1799
met

Pieter Gerrits Fennema [19855].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1805 Ferwerd [FR] 1859 Franekeradeel [FR] 53


Afgeschermd
Afgeschermd [19857].

tr. (Wilhelmus 26 jaar oud) [9026] te Haarlem [NH] op 23 april 1952
met

Wilhelmus Alphonsius Augustinus Raap [6609], zn. van Ouke Augustinus Raap [6234] en Petronella Theresia Lis [6602], geb. te Haarlem [NH] op 16 januari 1926, ovl. (90 jaar oud) te Beverwijk [NH] op 9 december 2016.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Haarlem [NH]    
Afgeschermd Haarlem [NH]    
Afgeschermd Haarlem [NH]    


Afgeschermd
Afgeschermd [19858].


Janke Jans de Haan
Janke Jans de Haan [19859].

tr. (Rients ongeveer 41 jaar oud) [8186] te Wijnaldum [FR] op 2 maart 1788
met

Rients Sijbrens Hiddinga [19853], geb. circa 1747, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Barradeel [FR] op 19 juni 1823, tr. (2) [8184] met Klaaske Tiberius de Baar [19852]. Uit dit huwelijk 3 kinderen