Website van $boomnaam$
Durk Taetses Faber
Durk Taetses Faber [19860], geb. te Pingjum [FR] op 22 maart 1788, ged. aldaar op 20 april 1788, ovl. (29 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 22 november 1817.


Ate Taedses Faber
Ate Taedses Faber [19861], geb. te Pingjum [FR] circa 1791, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Barradeel [FR] op 7 juni 1869.

tr. (resp. ongeveer 26 en 20 jaar oud) [8187] te Barradeel [FR] op 19 februari 1817
met

Lijsbeth Ruurds Bangma [19862], dr. van Ruurd Tjerks Bangma [19863] en Antje Clases [19864], geb. te Sexbierum [FR] op 19 januari 1797, ged. aldaar op 5 februari 1797, ovl. (70 jaar oud) te Barradeel [FR] op 28 februari 1867.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Taetse*1817 Barradeel [FR] †1857 Wonseradeel [FR] 39
Klaas*1823 Barradeel [FR] †1872 Barradeel [FR] 4810 
Antje*1828 Barradeel [FR] †1836 Barradeel [FR] 8


Lijsbeth Ruurds Bangma
Lijsbeth Ruurds Bangma [19862], geb. te Sexbierum [FR] op 19 januari 1797, ged. aldaar op 5 februari 1797, ovl. (70 jaar oud) te Barradeel [FR] op 28 februari 1867.

tr. (resp. 20 en ongeveer 26 jaar oud) [8187] te Barradeel [FR] op 19 februari 1817
met

Ate Taedses Faber [19861], zn. van Taetse Durks Faber [19851] en Klaaske Tiberius de Baar [19852], geb. te Pingjum [FR] circa 1791, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Barradeel [FR] op 7 juni 1869.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Taetse*1817 Barradeel [FR] †1857 Wonseradeel [FR] 39
Klaas*1823 Barradeel [FR] †1872 Barradeel [FR] 4810 
Antje*1828 Barradeel [FR] †1836 Barradeel [FR] 8


Ruurd Tjerks Bangma
Ruurd Tjerks Bangma [19863], geb. circa 1766, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Barradeel [FR] op 5 juli 1836.

tr. (ongeveer 25 jaar oud) [8188] te Pingjum [FR] op 13 november 1791
met

Antje Clases [19864], ovl. te Barradeel [FR] op 11 november 1811.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1797 Sexbierum [FR] †1867 Barradeel [FR] 70


Antje Clases
Antje Clases [19864], ovl. te Barradeel [FR] op 11 november 1811.

tr. (Ruurd ongeveer 25 jaar oud) [8188] te Pingjum [FR] op 13 november 1791
met

Ruurd Tjerks Bangma [19863], geb. circa 1766, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Barradeel [FR] op 5 juli 1836.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1797 Sexbierum [FR] †1867 Barradeel [FR] 70


Jetze Taetses Faber
Jetze Taetses Faber [19865], geb. te Pingjum [FR] op 21 juni 1798, ged. aldaar op 15 juli 1798.


Feckjen Faber
Feckjen Faber [19866], geb. te Pingjum [FR] op 16 januari 1796, ged. aldaar op 7 februari 1796.


Taetse Ates Faber
Taetse Ates Faber [19867], geb. te Barradeel [FR] op 27 mei 1817, ovl. (39 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 24 mei 1857.

tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) [8189] te Wonseradeel [FR] op 2 november 1844
met

Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868], dr. van Sjoerd Piers Hidma [19869] en Rinske Tjalles Reitsma [19870], geb. te Barradeel [FR] op 10 december 1817.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ate*1845 Wonseradeel [FR] †1852 Wonseradeel [FR] 6
Doodgeb. zoon*1846 Wonseradeel [FR]   0
Doodgeb. kind*1846 Wonseradeel [FR]   0
Rinske*1849 Wonseradeel [FR]    
Elisabeth*1850 Wonseradeel [FR] †1874 Schoterland [FR] 23
Ate*1853 Wonseradeel [FR]    


Antje Sjoerds Hidma [Hibma]
Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868], geb. te Barradeel [FR] op 10 december 1817.

tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [8189] te Wonseradeel [FR] op 2 november 1844
met

Taetse Ates Faber [19867], zn. van Ate Taedses Faber [19861] en Lijsbeth Ruurds Bangma [19862], geb. te Barradeel [FR] op 27 mei 1817, ovl. (39 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 24 mei 1857.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ate*1845 Wonseradeel [FR] †1852 Wonseradeel [FR] 6
Doodgeb. zoon*1846 Wonseradeel [FR]   0
Doodgeb. kind*1846 Wonseradeel [FR]   0
Rinske*1849 Wonseradeel [FR]    
Elisabeth*1850 Wonseradeel [FR] †1874 Schoterland [FR] 23
Ate*1853 Wonseradeel [FR]    


Sjoerd Piers Hidma
Sjoerd Piers Hidma [19869], geb. te Witmarsum [FR] op 20 mei 1789, ged. aldaar op 14 juni 1789, ovl. (50 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 15 maart 1840.

tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [8190] te Wonseradeel [FR] op 27 december 1811
met

Rinske Tjalles Reitsma [19870], geb. te Hallum [FR] op 15 maart 1792, ged. aldaar op 8 april 1792, ovl. (72 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 27 december 1864.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1817 Barradeel [FR]    


Rinske Tjalles Reitsma
Rinske Tjalles Reitsma [19870], geb. te Hallum [FR] op 15 maart 1792, ged. aldaar op 8 april 1792, ovl. (72 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 27 december 1864.

tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [8190] te Wonseradeel [FR] op 27 december 1811
met

Sjoerd Piers Hidma [19869], geb. te Witmarsum [FR] op 20 mei 1789, ged. aldaar op 14 juni 1789, ovl. (50 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 15 maart 1840.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1817 Barradeel [FR]    


Ate Taetzes Faber
Ate Taetzes Faber [19871], geb. te Wonseradeel [FR] op 31 december 1845, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 14 december 1852.


Faber
Doodgeb. zoon Faber [19872], geb. te Wonseradeel [FR] op 18 december 1846.


Faber
Doodgeb. kind Faber [19873], geb. te Wonseradeel [FR] op 18 december 1846.


Rinske Taetzes Faber
Rinske Taetzes Faber [19874], geb. te Wonseradeel [FR] op 25 maart 1849.

tr. (22 jaar oud) [8191] te Aengwirden [FR] op 6 april 1871
met

Yzaak van den Bergh [19875], zn. van Touzijn van den Bergh [19876] en Jikke Andries Douwenga [19877].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jikke*1871 Aengwirden [FR]    


Yzaak van den Bergh
Yzaak van den Bergh [19875].

tr. (Rinske 22 jaar oud) [8191] te Aengwirden [FR] op 6 april 1871
met

Rinske Taetzes Faber [19874], dr. van Taetse Ates Faber [19867] en Antje Sjoerds Hidma [Hibma] [19868], geb. te Wonseradeel [FR] op 25 maart 1849.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jikke*1871 Aengwirden [FR]    


Touzijn van den Bergh
Touzijn van den Bergh [19876], geb. te Schoterland [FR] op 6 januari 1816.

tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) [8192] te Schoterland [FR] op 19 mei 1844
met

Jikke Andries Douwenga [19877], geb. te Schoterland [FR] op 22 november 1824.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yzaak     


Jikke Andries Douwenga
Jikke Andries Douwenga [19877], geb. te Schoterland [FR] op 22 november 1824.

tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) [8192] te Schoterland [FR] op 19 mei 1844
met

Touzijn van den Bergh [19876], geb. te Schoterland [FR] op 6 januari 1816.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yzaak     


Jikke Izaäks van den Bergh
Jikke Izaäks van den Bergh [19878], geb. te Aengwirden [FR] op 30 november 1871.


Elisabeth Taetzes Faber
Elisabeth Taetzes Faber [19879], geb. te Wonseradeel [FR] op 17 april 1850, ovl. (23 jaar oud) te Schoterland [FR] op 9 januari 1874.