Website van $boomnaam$
Hendrik Jentjes van der Land
Hendrik Jentjes van der Land [21320], geb. te Kollumerland [FR] op 29 mei 1900.

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [8791] te Kollumerland [FR] op 30 mei 1925
met

Antje Kazemier [21319], dr. van Gerben Kazemier [21108] en Siebrigje Kornelis Meyer [21105], geb. te Kollumerland [FR] op 19 april 1902


Jentje Hendriks van der Land
Jentje Hendriks van der Land [21321], geb. te Kollumerland [FR] op 6 januari 1874, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 7 september 1948.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [8792] te Kollumerland [FR] op 7 mei 1898
met

Boukje Lourens [21322], geb. te Kollumerland [FR] op 12 juni 1874, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 11 april 1925.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1900 Kollumerland [FR]    
Tietje*1904 Kollumerland [FR]    


Boukje Lourens
Boukje Lourens [21322], geb. te Kollumerland [FR] op 12 juni 1874, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 11 april 1925.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [8792] te Kollumerland [FR] op 7 mei 1898
met

Jentje Hendriks van der Land [21321], geb. te Kollumerland [FR] op 6 januari 1874, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 7 september 1948.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1900 Kollumerland [FR]    
Tietje*1904 Kollumerland [FR]    


Cornelis Kazemier
Cornelis Kazemier [21323], geb. te Kollumerland [FR] op 20 februari 1905.


Theodorus Kazemier
Theodorus Kazemier [21324], geb. te Kollumerland [FR] op 12 augustus 1906.

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [8793] te Kollumerland [FR] op 10 mei 1930
met

Tietje Jentjes van der Land [21325], dr. van Jentje Hendriks van der Land [21321] en Boukje Lourens [21322], geb. te Kollumerland [FR] op 21 december 1904


Tietje Jentjes van der Land
Tietje Jentjes van der Land [21325], geb. te Kollumerland [FR] op 21 december 1904.

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [8793] te Kollumerland [FR] op 10 mei 1930
met

Theodorus Kazemier [21324], zn. van Gerben Kazemier [21108] en Siebrigje Kornelis Meyer [21105], geb. te Kollumerland [FR] op 12 augustus 1906


Dirk Kazemier
Dirk Kazemier [21326], geb. te Kollumerland [FR] op 8 mei 1908, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 26 september 1909.


Baukje Kornelis Meyer
Baukje Kornelis Meyer [21327], geb. te Kollumerland [FR] op 27 mei 1882, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 oktober 1883.


Jacob Libbes Meyer
Jacob Libbes Meyer [21328], geb. te Kollumerland [FR] op 21 september 1838, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 16 oktober 1902.

tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [8794] te Kollumerland [FR] op 30 mei 1862
met

Aaltje Lieuwes Boonstra [21329], dr. van Lieuwe Rommerts Boonstra [21330] en Jelkje Jeltes Faber [21331], geb. te Kollumerland [FR] op 2 april 1840, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1910.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybrigje*1864 Kollumerland [FR] 1924 Achtkarspelen [FR] 59
Lieuwe*1865 Kollumerland [FR] 1939 Kollumerland [FR] 73
Libbe*1865 Kollumerland [FR] 1865 Kollumerland [FR] 0
Libbe*1868 Kollumerland [FR] 1957 Kollumerland [FR] 89
Jelkje*1869 Kollumerland [FR] 1869 Kollumerland [FR] 0
Jarig*1870 Kollumerland [FR] 1932 Groningen [GR] 61
Jelkje*1873 Kollumerland [FR] 1947 Kollumerland [FR] 73
Grietje*1876 Kollumerland [FR]    


Aaltje Lieuwes Boonstra
Aaltje Lieuwes Boonstra [21329], geb. te Kollumerland [FR] op 2 april 1840, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1910.

tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [8794] te Kollumerland [FR] op 30 mei 1862
met

Jacob Libbes Meyer [21328], zn. van Libbe Minderts Meyer [20601] en Sybrigje Wytzes de Vries [20600], geb. te Kollumerland [FR] op 21 september 1838, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 16 oktober 1902.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybrigje*1864 Kollumerland [FR] 1924 Achtkarspelen [FR] 59
Lieuwe*1865 Kollumerland [FR] 1939 Kollumerland [FR] 73
Libbe*1865 Kollumerland [FR] 1865 Kollumerland [FR] 0
Libbe*1868 Kollumerland [FR] 1957 Kollumerland [FR] 89
Jelkje*1869 Kollumerland [FR] 1869 Kollumerland [FR] 0
Jarig*1870 Kollumerland [FR] 1932 Groningen [GR] 61
Jelkje*1873 Kollumerland [FR] 1947 Kollumerland [FR] 73
Grietje*1876 Kollumerland [FR]    


Lieuwe Rommerts Boonstra
Lieuwe Rommerts Boonstra [21330], geb. te Achtkarspelen [FR] op 16 juni 1811, ovl. (63 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 17 november 1874.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) [8795] te Kollumerland [FR] op 6 september 1834
met

Jelkje Jeltes Faber [21331], dr. van Jelte Gerbens Faber [21308] en Antje Jarigs Veenstra [21309], geb. te Westergeest [FR] op 4 januari 1808, ged. te Oudwoude [FR] op 7 februari 1808, ovl. (76 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 20 april 1884.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1840 Kollumerland [FR] 1910 Kollumerland [FR] 70


Jelkje Jeltes Faber
Jelkje Jeltes Faber [21331], geb. te Westergeest [FR] op 4 januari 1808, ged. te Oudwoude [FR] op 7 februari 1808, ovl. (76 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 20 april 1884.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [8795] te Kollumerland [FR] op 6 september 1834
met

Lieuwe Rommerts Boonstra [21330], geb. te Achtkarspelen [FR] op 16 juni 1811, ovl. (63 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 17 november 1874.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1840 Kollumerland [FR] 1910 Kollumerland [FR] 70


Wytze Melles Komrij
Wytze Melles Komrij [21332], geb. te Kollumerland [FR] op 23 november 1864, ovl. (63 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 16 april 1928.

tr. (beiden 35 jaar oud) [8796] te Kollumerland [FR] op 2 december 1899
met

Sybrigje Jacobs Meyer [21334], dr. van Jacob Libbes Meyer [21328] en Aaltje Lieuwes Boonstra [21329], geb. te Kollumerland [FR] op 25 oktober 1864, ovl. (59 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 6 januari 1924, tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (1) [8797] te Kollumerland [FR] op 19 mei 1888 met Romke Jacobs Zijlstra [21335], zn. van Jacob Geerts Zijlstra [21336] en Geeske Abrahams van der Tuin [21337], geb. te Kollumerland [FR] op 9 september 1855, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 15 oktober 1895. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Melle*1906 Kollumerland [FR]    


Melle Jetzes Komrij
Melle Jetzes Komrij [21333], geb. te Kollumerland [FR] op 3 september 1829, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 2 augustus 1890.

tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) [8805] te Kollumerland [FR] op 17 mei 1851
met

Sytske Pieters Smedinga [21355], geb. te Kollumerland [FR] op 4 juni 1822, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 30 januari 1903.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytze*1864 Kollumerland [FR] 1928 Achtkarspelen [FR] 63


Sybrigje Jacobs Meyer
Sybrigje Jacobs Meyer [21334], geb. te Kollumerland [FR] op 25 oktober 1864, ovl. (59 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 6 januari 1924.

tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (1) [8797] te Kollumerland [FR] op 19 mei 1888
met

Romke Jacobs Zijlstra [21335], zn. van Jacob Geerts Zijlstra [21336] en Geeske Abrahams van der Tuin [21337], geb. te Kollumerland [FR] op 9 september 1855, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 15 oktober 1895.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1889 Kollumerland [FR]    
Geeske*1891 Kollumerland [FR]    
Jacob*1892 Kollumerland [FR]    

tr. (beiden 35 jaar oud) (2) [8796] te Kollumerland [FR] op 2 december 1899
met

Wytze Melles Komrij [21332], zn. van Melle Jetzes Komrij [21333] en Sytske Pieters Smedinga [21355], geb. te Kollumerland [FR] op 23 november 1864, ovl. (63 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 16 april 1928.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Melle*1906 Kollumerland [FR]    


Romke Jacobs Zijlstra
Romke Jacobs Zijlstra [21335], geb. te Kollumerland [FR] op 9 september 1855, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 15 oktober 1895.

tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) [8797] te Kollumerland [FR] op 19 mei 1888
met

Sybrigje Jacobs Meyer [21334], dr. van Jacob Libbes Meyer [21328] en Aaltje Lieuwes Boonstra [21329], geb. te Kollumerland [FR] op 25 oktober 1864, ovl. (59 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 6 januari 1924, tr. (2) [8796] met Wytze Melles Komrij [21332]. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1889 Kollumerland [FR]    
Geeske*1891 Kollumerland [FR]    
Jacob*1892 Kollumerland [FR]    


Jacob Geerts Zijlstra
Jacob Geerts Zijlstra [21336], geb. te Kollumerland [FR] op 28 januari 1815, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 23 februari 1887.

tr. (beiden 30 jaar oud) [8798] te Kollumerland [FR] op 9 mei 1845
met

Geeske Abrahams van der Tuin [21337], geb. te Kollumerland [FR] op 2 juli 1814, ovl. (83 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 4 april 1898.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Romke*1855 Kollumerland [FR] 1895 Kollumerland [FR] 40


Geeske Abrahams van der Tuin
Geeske Abrahams van der Tuin [21337], geb. te Kollumerland [FR] op 2 juli 1814, ovl. (83 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 4 april 1898.

tr. (beiden 30 jaar oud) [8798] te Kollumerland [FR] op 9 mei 1845
met

Jacob Geerts Zijlstra [21336], geb. te Kollumerland [FR] op 28 januari 1815, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 23 februari 1887.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Romke*1855 Kollumerland [FR] 1895 Kollumerland [FR] 40


Aaltje Romkes Zijlstra
Aaltje Romkes Zijlstra [21338], geb. te Kollumerland [FR] op 25 maart 1889.

tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [8799] te Tietjerksteradeel [FR] op 21 mei 1910
met

Hermanus Eldering [21339], zn. van Lambertus Hermanus Eldering [21340] en Tjitske Sjoerds Postma [21341], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 29 maart 1887.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Tietjerksteradeel [FR]    
Afgeschermd Tietjerksteradeel [FR]    
Jacob*1922  1922 Tietjerksteradeel [FR] 0


Hermanus Eldering
Hermanus Eldering [21339], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 29 maart 1887.

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [8799] te Tietjerksteradeel [FR] op 21 mei 1910
met

Aaltje Romkes Zijlstra [21338], dr. van Romke Jacobs Zijlstra [21335] en Sybrigje Jacobs Meyer [21334], geb. te Kollumerland [FR] op 25 maart 1889.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Tietjerksteradeel [FR]    
Afgeschermd Tietjerksteradeel [FR]    
Jacob*1922  1922 Tietjerksteradeel [FR] 0