Website van $boomnaam$
Anne Taekes Wiersma
Anne Taekes Wiersma [21900], geb. te Franekeradeel [FR] op 10 april 1895.


Aaltje Taekes Wiersma
Aaltje Taekes Wiersma [21901], geb. te Menaldumadeel [FR] op 9 februari 1897.


Johanna Taekes Wiersma
Johanna Taekes Wiersma [21902], geb. te Menaldumadeel [FR] op 15 september 1899.


Tetje Taekes Wiersma
Tetje Taekes Wiersma [21903], geb. te Menaldumadeel [FR] op 12 februari 1903.


Riemer Taekes Wiersma
Riemer Taekes Wiersma [21904], geb. te Menaldumadeel [FR] op 4 oktober 1905.


Afgeschermd
Afgeschermd [21905].


Sybren Meinderts Wiersma
Sybren Meinderts Wiersma [21906], geb. te Kollumerland [FR] op 28 oktober 1824, ovl. (30 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 21 december 1854.

tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [9022] te Oostdongeradeel [FR] op 13 mei 1851
met

Hendrikje Roelofs Stellema [21907], dr. van Roelof Harmens Stellema [21908] en Sijke Geerts Postma [21909], geb. te Kollumerland [FR] op 19 februari 1824, ovl. (56 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 augustus 1880, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) (2) [9024] te Oostdongeradeel [FR] op 10 mei 1856 met Tjeerd Jacobs Holwerda [21911], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 13 juli 1821, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 20 maart 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1852 Oostdongeradeel [FR] 1852 Oostdongeradeel [FR] 0
Roelof*1853 Oostdongeradeel [FR] 1854 Oostdongeradeel [FR] 0


Hendrikje Roelofs Stellema
Hendrikje Roelofs Stellema [21907], geb. te Kollumerland [FR] op 19 februari 1824, ovl. (56 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 augustus 1880.

tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) [9022] te Oostdongeradeel [FR] op 13 mei 1851
met

Sybren Meinderts Wiersma [21906], zn. van Meindert Jacobs Wiersma [19676] en Trijntje Takes Martens [21709], geb. te Kollumerland [FR] op 28 oktober 1824, ovl. (30 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 21 december 1854.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1852 Oostdongeradeel [FR] 1852 Oostdongeradeel [FR] 0
Roelof*1853 Oostdongeradeel [FR] 1854 Oostdongeradeel [FR] 0

tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) (2) [9024] te Oostdongeradeel [FR] op 10 mei 1856
met

Tjeerd Jacobs Holwerda [21911], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 13 juli 1821, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 20 maart 1907


Roelof Harmens Stellema
Roelof Harmens Stellema [21908], ged. te Visvliet [GR] op 30 april 1786, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 3 november 1840.

tr. (resp. ongeveer 27 en 20 jaar oud) [9023] te Kollumerland [FR] op 20 mei 1813
met

Sijke Geerts Postma [21909], geb. te Kollumerland [FR] op 6 februari 1793, ged. te Kollum [FR] op 17 maart 1793, ovl. (57 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 4 september 1850.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1824 Kollumerland [FR] 1880 Oostdongeradeel [FR] 56


Sijke Geerts Postma
Sijke Geerts Postma [21909], geb. te Kollumerland [FR] op 6 februari 1793, ged. te Kollum [FR] op 17 maart 1793, ovl. (57 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 4 september 1850.

tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) [9023] te Kollumerland [FR] op 20 mei 1813
met

Roelof Harmens Stellema [21908], ged. te Visvliet [GR] op 30 april 1786, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 3 november 1840.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1824 Kollumerland [FR] 1880 Oostdongeradeel [FR] 56


Trijntje Siebrens Wiersma
Trijntje Siebrens Wiersma [21910], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 22 februari 1852, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 12 oktober 1852.


Tjeerd Jacobs Holwerda
Tjeerd Jacobs Holwerda [21911], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 13 juli 1821, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 20 maart 1907.

tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) [9024] te Oostdongeradeel [FR] op 10 mei 1856
met

Hendrikje Roelofs Stellema [21907], dr. van Roelof Harmens Stellema [21908] en Sijke Geerts Postma [21909], geb. te Kollumerland [FR] op 19 februari 1824, ovl. (56 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 augustus 1880, tr. (1) [9022] met Sybren Meinderts Wiersma [21906]. Uit dit huwelijk 2 kinderen


Roelof Siebrens Wiersma
Roelof Siebrens Wiersma [21912], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 4 oktober 1853, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 5 september 1854.


Gerrit Sakes Fennema
Gerrit Sakes Fennema [21913], geb. te Barradeel [FR] op 5 maart 1882.


Sjerp Sakes Fennema
Sjerp Sakes Fennema [21914], geb. te Barradeel [FR] op 28 januari 1883, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 9 april 1886.


Dirk Sakes Fennema
Dirk Sakes Fennema [21915], geb. te Barradeel [FR] op 11 oktober 1884.


Tjitske Sakes Fennema
Tjitske Sakes Fennema [21916], geb. te Barradeel [FR] op 22 april 1887, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 27 augustus 1887.


Sjerp Sakes Fennema
Sjerp Sakes Fennema [21917], geb. te Barradeel [FR] op 18 februari 1889, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 17 mei 1889.


Afgeschermd
Afgeschermd [21918].


Afgeschermd
Afgeschermd [21919].