Website van $boomnaam$
Afgeschermd
Afgeschermd [21920].


Afgeschermd
Afgeschermd [21921].


Afgeschermd
Afgeschermd [21922].


Jilles Sydzes Wiersma
Jilles Sydzes Wiersma [21923], geb. te Driesum [FR] op 12 januari 1787, ged. aldaar op 25 februari 1787, ovl. (85 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28 maart 1872.

tr. (28 jaar oud) (1) [9027] te Veenwouden [FR] op 14 mei 1815
met

Barber Martens de Vries [21924].

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1818 Dantumadeel [FR] 1888 Kollumerland [FR] 69

tr. (resp. 54 en 41 jaar oud) (2) [10171] te Dantumadeel [FR] op 5 juli 1841
met

Taetske Klases Bouma [24611], dr. van Klaas Uilkes Bouma [24612] en Tytje Hendriks [24613], geb. te Dantumadeel [FR] op 22 mei 1800, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 17 mei 1848.

tr. (resp. 63 en 26 jaar oud) (3) [10170] te Dantumadeel [FR] op 1 juni 1850
met

Doetje Tjeerds Visser [24610], dr. van Tjeerd Tjeerds Visser [21726] en Trijntje Jans de Vries [21727], geb. te Dantumadeel [FR] op 25 augustus 1823.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjeerd*1850 Dantumadeel [FR] 1909 Hemelumer Oldeferd [FR] 58
Jan*1855 Dantumadeel [FR]    


Barber Martens de Vries
Barber Martens de Vries [21924].

tr. (Jilles 28 jaar oud) [9027] te Veenwouden [FR] op 14 mei 1815
met

Jilles Sydzes Wiersma [21923], zn. van Sieds Jilles Wiersma [21925] en Ytje Jans [21926], geb. te Driesum [FR] op 12 januari 1787, ged. aldaar op 25 februari 1787, ovl. (85 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28 maart 1872, tr. (2) [10171] met Taetske Klases Bouma [24611]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) [10170] met Doetje Tjeerds Visser [24610]. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1818 Dantumadeel [FR] 1888 Kollumerland [FR] 69


Sieds Jilles Wiersma
Sieds Jilles Wiersma [21925], ged. te Dantumadeel [FR] op 13 mei 1736, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) aldaar op 30 december 1817.

tr. [9028] te Dantumawoude [FR] op 51 1764
met

Ytje Jans [21926].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jilles*1787 Driesum [FR] 1872 Dantumadeel [FR] 85


Ytje Jans
Ytje Jans [21926].

tr. [9028] te Dantumawoude [FR] op 51 1764
met

Sieds Jilles Wiersma [21925], zn. van Jilles Eelkes Wiersma [24825] en N.N. N.N. [24826], ged. te Dantumadeel [FR] op 13 mei 1736, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) aldaar op 30 december 1817.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jilles*1787 Driesum [FR] 1872 Dantumadeel [FR] 85


Siebe Jans Kuipers
Siebe Jans Kuipers [21927].

tr. [9029]
met

Rinske Sijdzes Wiersma [21928].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ytje*1804 Driesum [FR] 1861 Dantumadeel [FR] 56


Rinske Sijdzes Wiersma
Rinske Sijdzes Wiersma [21928].

tr. [9029]
met

Siebe Jans Kuipers [21927].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ytje*1804 Driesum [FR] 1861 Dantumadeel [FR] 56


Trijntje Kornelis Oostenbrug
Trijntje Kornelis Oostenbrug [21929], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 14 februari 1900.

tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) [9030] te Kollumerland [FR] op 15 mei 1919
met

Geert Louwes Feitsma [21930], zn. van Louwe Feitsma [21931] en Dirkje Bierma [21932], geb. te Niehove [GR] op 4 juli 1892


Geert Louwes Feitsma
Geert Louwes Feitsma [21930], geb. te Niehove [GR] op 4 juli 1892.

tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) [9030] te Kollumerland [FR] op 15 mei 1919
met

Trijntje Kornelis Oostenbrug [21929], dr. van Kornelis Theunis Oostenbrug [19775] en Jantje Feddema [19776], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 14 februari 1900


Louwe Feitsma
Louwe Feitsma [21931], geb. te Kollumerland [FR] op 26 maart 1855, ovl. (53 jaar oud) te Oldehove [GR] op 23 augustus 1908.

tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [9031] te Kollumerland [FR] op 23 mei 1885
met

Dirkje Bierma [21932], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 9 april 1858, ovl. (80 jaar oud) te Oldehove [GR] op 5 februari 1939.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1892 Niehove [GR]    


Dirkje Bierma
Dirkje Bierma [21932], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 9 april 1858, ovl. (80 jaar oud) te Oldehove [GR] op 5 februari 1939.

tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) [9031] te Kollumerland [FR] op 23 mei 1885
met

Louwe Feitsma [21931], geb. te Kollumerland [FR] op 26 maart 1855, ovl. (53 jaar oud) te Oldehove [GR] op 23 augustus 1908.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1892 Niehove [GR]    


Grietje Kornelis Oostenbrug
Grietje Kornelis Oostenbrug [21933], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 2 maart 1902.

tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) [9032] te Achtkarspelen [FR] op 2 mei 1929
met

Arjen Bouma [21934], zn. van Pieter Lieuwes Bouma [21935] en Trijntje Roorda [21936], geb. te Het Bildt [FR] op 3 juni 1897


Arjen Bouma
Arjen Bouma [21934], geb. te Het Bildt [FR] op 3 juni 1897.

tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) [9032] te Achtkarspelen [FR] op 2 mei 1929
met

Grietje Kornelis Oostenbrug [21933], dr. van Kornelis Theunis Oostenbrug [19775] en Jantje Feddema [19776], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 2 maart 1902


Pieter Lieuwes Bouma
Pieter Lieuwes Bouma [21935], geb. te Het Bildt [FR] op 17 augustus 1852, ovl. (59 jaar oud) te Franekeradeel [FR] op 12 januari 1912.

tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [9033] te Menaldumadeel [FR] op 13 mei 1875
met

Trijntje Roorda [21936], geb. te Menaldumadeel [FR] op 8 maart 1856, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 17 maart 1931.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arjen*1897 Het Bildt [FR]    


Trijntje Roorda
Trijntje Roorda [21936], geb. te Menaldumadeel [FR] op 8 maart 1856, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 17 maart 1931.

tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [9033] te Menaldumadeel [FR] op 13 mei 1875
met

Pieter Lieuwes Bouma [21935], geb. te Het Bildt [FR] op 17 augustus 1852, ovl. (59 jaar oud) te Franekeradeel [FR] op 12 januari 1912.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arjen*1897 Het Bildt [FR]    


Eetze Theunis Oostenbrug
Eetze Theunis Oostenbrug [21937], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 1 juli 1888, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 14 februari 1889.


Afgeschermd
Afgeschermd [21938].


Aaltje Atses Kroeger
Aaltje Atses Kroeger [21939], geb. te Franeker [FR] op 7 augustus 1829, ovl. (26 jaar oud) aldaar op 5 oktober 1855.

tr. (resp. 24 en 39 jaar oud) [9034] te Franeker [FR] op 18 juni 1854
met

Roelof Christoffels Kroeger [19932], zn. van Christoffel Kroeger [19933] en Johanna Johannes Gubles [19934], geb. te Franeker [FR] op 4 september 1814, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 22 december 1861, tr. (1) [8213] met Wikje Herkes Faber [19931]. Uit dit huwelijk 6 kinderen, tr. (3) [9035] met Baukje Harmens ten Brug [21940]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwke*1855 Franeker [FR]