Website van $boomnaam$
Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma]
Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680], geb. op 18 november 1775, ged. te Weidum [FR] op 10 december 1775, ovl. (85 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 5 januari 1861.

tr. [9779]
met

Auke Reins Faber [23679], zn. van Rein Cornelis Faber [23107] en Yttje Auckes [23108], geb. op 30 september 1785, ged. te Wirdum [FR] op 9 oktober 1785, ovl. (82 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 7 februari 1868.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gosse*1812 Baarderadeel [FR] 1887 Baarderadeel [FR] 75
Jacob*1815 Baarderadeel [FR] 1825 Baarderadeel [FR] 10


Gosse Aukes Faber
Gosse Aukes Faber [23681], geb. te Baarderadeel [FR] op 30 maart 1812, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 2 april 1887.

tr. (beiden 31 jaar oud) [9780] te Baarderadeel [FR] op 16 juli 1843
met

Tettje Joukes Goslinga [23682], geb. te Menaldumadeel [FR] op 5 augustus 1811, ovl. (78 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 1 oktober 1889.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Tettje Joukes Goslinga
Tettje Joukes Goslinga [23682], geb. te Menaldumadeel [FR] op 5 augustus 1811, ovl. (78 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 1 oktober 1889.

tr. (beiden 31 jaar oud) [9780] te Baarderadeel [FR] op 16 juli 1843
met

Gosse Aukes Faber [23681], zn. van Auke Reins Faber [23679] en Klaaske Jacobs Boersma [Boorsma] [23680], geb. te Baarderadeel [FR] op 30 maart 1812, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 2 april 1887.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Jacob Aukes Faber
Jacob Aukes Faber [23683], geb. te Baarderadeel [FR] op 3 maart 1815, ovl. (10 jaar oud) aldaar op 30 augustus 1825.


Gosse Reins Faber
Gosse Reins Faber [23684], geb. op 23 oktober 1787, ged. te Wirdum [FR] op 28 oktober 1787.


Hotske Reins Faber
Hotske Reins Faber [23685], geb. op 31 mei 1789, ged. te Leeuwarderadeel [FR] op 14 juni 1789, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 19 mei 1859.

tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) [9781] te Leeuwarderadeel [FR] op 30 mei 1812
met

Pieter Abes Jepkema [23686], geb. op 9 november 1783, ged. te Winsum [GR] op 16 november 1783, ovl. (76 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 9 december 1859.

Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Pieter Abes Jepkema
Pieter Abes Jepkema [23686], geb. op 9 november 1783, ged. te Winsum [GR] op 16 november 1783, ovl. (76 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 9 december 1859.

tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [9781] te Leeuwarderadeel [FR] op 30 mei 1812
met

Hotske Reins Faber [23685], dr. van Rein Cornelis Faber [23107] en Yttje Auckes [23108], geb. op 31 mei 1789, ged. te Leeuwarderadeel [FR] op 14 juni 1789, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 19 mei 1859.

Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Willem de Jong
Willem de Jong [23687], geb. te Het Bildt [FR] op 18 december 1898.

tr. (beiden 23 jaar oud) [9782] te Menaldumadeel [FR] op 22 juni 1922
met

Antje Jelles Hoogterp [23098], dr. van Jelle Jans Hoogterp [23085] en Elske Sjerps Iedema [23084], geb. te Menaldumadeel [FR] op 10 september 1898


Kornelis de Jong
Kornelis de Jong [23688], geb. te Het Bildt [FR] op 28 maart 1869.

tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [9783] te Het Bildt [FR] op 2 juli 1891
met

Neeltje Bosje [23689], geb. te Het Bildt [FR] op 21 januari 1871.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1898 Het Bildt [FR]    


Neeltje Bosje
Neeltje Bosje [23689], geb. te Het Bildt [FR] op 21 januari 1871.

tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [9783] te Het Bildt [FR] op 2 juli 1891
met

Kornelis de Jong [23688], geb. te Het Bildt [FR] op 28 maart 1869.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1898 Het Bildt [FR]    


Lolke Ritskes Jaarda [Jaarsma]
Lolke Ritskes Jaarda [Jaarsma] [23690], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 3 november 1827.


Ymkje Ritskes Jaarda [Jaarsma]
Ymkje Ritskes Jaarda [Jaarsma] [23691], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 2 februari 1831.


Gerrit Ritskes Jaarda [Jaarsma]
Gerrit Ritskes Jaarda [Jaarsma] [23692], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 27 februari 1838, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 13 oktober 1841.


Jantje Jans Binnema
Jantje Jans Binnema [23693], geb. op 22 januari 1786, ged. te Eastermar [FR] op 5 februari 1786, ovl. (66 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 17 december 1852.

tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) [9784] te Kollumerland [FR] op 29 april 1813
met

Klaas Jacobs Wiersma [Wierdsma] [19675], zn. van Jacob Wierds Wiersma [19669] en Sybrigjen Klaasens [19670], geb. te Oudwoude [FR] op 30 december 1779, ged. aldaar op 23 januari 1780.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibrigje*1813 Achtkarspelen [FR] 1906 Achtkarspelen [FR] 9210 


Jan Hendriks Binnema
Jan Hendriks Binnema [23694].

tr. [9785]
met

Antje Wietzes [23695].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1786 Eastermar [FR] 1852 Achtkarspelen [FR] 66


Antje Wietzes
Antje Wietzes [23695].

tr. [9785]
met

Jan Hendriks Binnema [23694].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1786 Eastermar [FR] 1852 Achtkarspelen [FR] 66


Sibrigje Klazes Wiersma
Sibrigje Klazes Wiersma [23696], geb. te Achtkarspelen [FR] op 25 september 1813, ovl. (92 jaar oud) aldaar op 4 mei 1906.

tr. (beiden 25 jaar oud) [9786] te Achtkarspelen [FR] op 22 juni 1839
met

Geert Hendriks van der Veen [23697], zn. van Hendrik Jans van der Veen [23698] en Geeske Aans Groenhof [23699], geb. te Achtkarspelen [FR] op 16 oktober 1813, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 12 november 1894.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1840 Achtkarspelen [FR] 1840 Achtkarspelen [FR] 0
Klaas*1840 Achtkarspelen [FR] 1840 Achtkarspelen [FR] 0
Hendrik*1841 Achtkarspelen [FR] 1880 Kollumerland [FR] 39
Jantje*1843 Achtkarspelen [FR]    11 
Klaas*1845 Achtkarspelen [FR] 1921 Kollumerland [FR] 75
Jan*1848 Achtkarspelen [FR] 1848 Achtkarspelen [FR] 0
Geeske*1849 Achtkarspelen [FR] 1854 Achtkarspelen [FR] 5
Jan*1852 Achtkarspelen [FR] 1892 Dantumadeel [FR] 40
Geeske*1856 Achtkarspelen [FR] 1928 Oostdongeradeel [FR] 72
10 Doodgeb. kind*1863 Achtkarspelen [FR]   0


Geert Hendriks van der Veen
Geert Hendriks van der Veen [23697], geb. te Achtkarspelen [FR] op 16 oktober 1813, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 12 november 1894.

tr. (beiden 25 jaar oud) [9786] te Achtkarspelen [FR] op 22 juni 1839
met

Sibrigje Klazes Wiersma [23696], dr. van Klaas Jacobs Wiersma [Wierdsma] [19675] en Jantje Jans Binnema [23693], geb. te Achtkarspelen [FR] op 25 september 1813, ovl. (92 jaar oud) aldaar op 4 mei 1906.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1840 Achtkarspelen [FR] 1840 Achtkarspelen [FR] 0
Klaas*1840 Achtkarspelen [FR] 1840 Achtkarspelen [FR] 0
Hendrik*1841 Achtkarspelen [FR] 1880 Kollumerland [FR] 39
Jantje*1843 Achtkarspelen [FR]    11 
Klaas*1845 Achtkarspelen [FR] 1921 Kollumerland [FR] 75
Jan*1848 Achtkarspelen [FR] 1848 Achtkarspelen [FR] 0
Geeske*1849 Achtkarspelen [FR] 1854 Achtkarspelen [FR] 5
Jan*1852 Achtkarspelen [FR] 1892 Dantumadeel [FR] 40
Geeske*1856 Achtkarspelen [FR] 1928 Oostdongeradeel [FR] 72
10 Doodgeb. kind*1863 Achtkarspelen [FR]   0


Hendrik Jans van der Veen
Hendrik Jans van der Veen [23698], geb. circa 1772, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 6 april 1853.

tr. (resp. ongeveer 25 en 21 jaar oud) [9787] te Drogeham [FR] op 21 mei 1797
met

Geeske Aans Groenhof [23699], geb. te Twijzel [FR] op 2 mei 1776, ged. aldaar op 26 mei 1776, ovl. (78 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 17 november 1854.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1813 Achtkarspelen [FR] 1894 Achtkarspelen [FR] 8110 


Geeske Aans Groenhof
Geeske Aans Groenhof [23699], geb. te Twijzel [FR] op 2 mei 1776, ged. aldaar op 26 mei 1776, ovl. (78 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 17 november 1854.

tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) [9787] te Drogeham [FR] op 21 mei 1797
met

Hendrik Jans van der Veen [23698], geb. circa 1772, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 6 april 1853.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1813 Achtkarspelen [FR] 1894 Achtkarspelen [FR] 8110