Website van $boomnaam$
Tettje Sytsma
Tettje Sytsma [23800], geb. te Westdongeradeel [FR] op 31 oktober 1875, ovl. (83 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 25 september 1959.

tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) [9823] te Dantumadeel [FR] op 6 juni 1896
met

Marten Joustra [23799], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 2 maart 1869, ovl. (47 jaar oud) te Dokkum [FR] op 6 augustus 1916.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1900 Dokkum [FR]    


van der Veen
Doodgeb. kind van der Veen [23801], geb. te Achtkarspelen [FR] op 25 april 1863.


Sijbrant Sijbrens Faber
Sijbrant Sijbrens Faber [23802], geb. te Driesum [FR] op 28 april 1771.


Aaltje Scheltes Wiersma
Aaltje Scheltes Wiersma [23803], geb. te Foudgum [FR] op 29 augustus 1778, ged. aldaar op 13 september 1778, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 21 februari 1783.


Bastiaan Tjeerds van der Bij
Bastiaan Tjeerds van der Bij [23804], geb. te Akkerwoude [FR] op 21 april 1759, ged. aldaar op 6 mei 1759, ovl. (69 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 9 januari 1829.

tr. (32 jaar oud) (1) [9963] te Murmerwoude [FR] op 11 maart 1792
met

Gertje Luitjens [24126].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1792 Akkerwoude [FR]    
Tjeerd*1794 Akkerwoude [FR]    
Luitjen*1797 Akkerwoude [FR] 1871 Dantumadeel [FR] 74
Hedze*1798 Akkerwoude [FR] 1854 Dantumadeel [FR] 56

tr. (resp. 44 en 26 jaar oud) (2) [9824] te Akkerwoude [FR] op 15 mei 1803
met

Aafke Sijbrens Faber [19601], dr. van Sybren Abrahams Faber [19592] en Doetje Reinders Tadema [19593], geb. te Driesum [FR] op 9 november 1776, ged. aldaar op 8 december 1776, ovl. (75 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 29 juli 1852.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjeerd*1804 Akkerwoude [FR] 1839 Dantumadeel [FR] 35
Doetje*1805 Akkerwoude [FR] 1875 Dantumadeel [FR] 69
Aafke*1807 Akkerwoude [FR] 1890 Dantumadeel [FR] 83
Sijberig*1808 Akkerwoude [FR] 1884 Dokkum [FR] 75
Jan*1810 Akkerwoude [FR] 1889 Dantumadeel [FR] 78
Grietje*1812 Dantumadeel [FR] 1890 Dantumadeel [FR] 78
Hiske*1815 Dantumadeel [FR] 1894 Dantumadeel [FR] 78
Reinder*1821 Dantumadeel [FR] 1887 Dantumadeel [FR] 66


Tjeerd Bastiaans van der Bij
Tjeerd Bastiaans van der Bij [23805], geb. te Akkerwoude [FR] op 26 maart 1804, ged. aldaar op 15 april 1804, ovl. (35 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 26 april 1839.


Doetje Bastiaans van der Bij
Doetje Bastiaans van der Bij [23806], geb. te Akkerwoude [FR] op 24 juli 1805, ged. aldaar op 11 augustus 1805, ovl. (69 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 31 maart 1875.

tr. (resp. 39 en 37 jaar oud) [9825] te Dantumadeel [FR] op 12 juni 1845
met

Ale Fokkes Algra [23807], zn. van Fokke Lieuwes Algra [23808] en Antje Rinderts Algra [23809], geb. te Lollum [FR] op 1 juli 18071, ged. aldaar op 16 augustus 1807, ovl. (40 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 18 februari 1848.

Bronnen:
1.Doopboek Ale Fokkes Algra (D 0023807), Type: Doopboek, Tresoar, arch.nr. 28, inv.nr. 805, Herv., Lollum [FR], 16 augustus 1807 (16 augustus 1807 blz. 358)


Ale Fokkes Algra
Ale Fokkes Algra [23807], geb. te Lollum [FR] op 1 juli 18071, ged. aldaar op 16 augustus 1807, ovl. (40 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 18 februari 1848.

tr. (resp. 37 en 39 jaar oud) [9825] te Dantumadeel [FR] op 12 juni 1845
met

Doetje Bastiaans van der Bij [23806], dr. van Bastiaan Tjeerds van der Bij [23804] en Aafke Sijbrens Faber [19601], geb. te Akkerwoude [FR] op 24 juli 1805, ged. aldaar op 11 augustus 1805, ovl. (69 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 31 maart 1875.

Bronnen:
1.Doopboek Ale Fokkes Algra (D 0023807), Type: Doopboek, Tresoar, arch.nr. 28, inv.nr. 805, Herv., Lollum [FR], 16 augustus 1807 (16 augustus 1807 blz. 358)


Fokke Lieuwes Algra
Fokke Lieuwes Algra [23808], geb. te Edens [FR] op 29 maart 1767, ovl. (57 jaar oud) te Bolsward [FR] op 11 november 1824.

tr. (resp. 34 en ongeveer 30 jaar oud) [9826] te Wonseradeel [FR] op 19 april 1801
met

Antje Rinderts Algra [23809], geb. te Tzum [FR] circa 1771, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Ijlst [FR] op 1 februari 1845.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ale*1807 Lollum [FR] 1848 Dantumadeel [FR] 40


Antje Rinderts Algra
Antje Rinderts Algra [23809], geb. te Tzum [FR] circa 1771, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Ijlst [FR] op 1 februari 1845.

tr. (resp. ongeveer 30 en 34 jaar oud) [9826] te Wonseradeel [FR] op 19 april 1801
met

Fokke Lieuwes Algra [23808], geb. te Edens [FR] op 29 maart 1767, ovl. (57 jaar oud) te Bolsward [FR] op 11 november 1824.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ale*1807 Lollum [FR] 1848 Dantumadeel [FR] 40


Aafke Bastiaans van der Bij
Aafke Bastiaans van der Bij [23810], geb. te Akkerwoude [FR] op 30 januari 1807, ged. aldaar op 22 februari 1807, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 april 1890.

tr. (resp. 29 en 36 jaar oud) [9827] te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1836
met

Willem Jans de Boer [23811], zn. van Jan Willems de Boer [23812] en Geertje Ebeles de Boer [23813], geb. te Veenwouden [FR] op 9 februari 1800, ged. aldaar op 2 maart 1800, ovl. (62 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 25 november 1862.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1837 Dantumadeel [FR] 1900 Dantumadeel [FR] 62


Willem Jans de Boer
Willem Jans de Boer [23811], geb. te Veenwouden [FR] op 9 februari 1800, ged. aldaar op 2 maart 1800, ovl. (62 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 25 november 1862.

tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) [9827] te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1836
met

Aafke Bastiaans van der Bij [23810], dr. van Bastiaan Tjeerds van der Bij [23804] en Aafke Sijbrens Faber [19601], geb. te Akkerwoude [FR] op 30 januari 1807, ged. aldaar op 22 februari 1807, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 april 1890.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1837 Dantumadeel [FR] 1900 Dantumadeel [FR] 62


Jan Willems de Boer
Jan Willems de Boer [23812], ged. te Veenwouden [FR] op 29 februari 1756, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 25 februari 1846.

tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 26 jaar oud) [9828] te Veenwouden [FR] op 9 april 1797
met

Geertje Ebeles de Boer [23813], geb. te Murmerwoude [FR] circa 1771, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1820.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1800 Veenwouden [FR] 1862 Dantumadeel [FR] 62


Geertje Ebeles de Boer
Geertje Ebeles de Boer [23813], geb. te Murmerwoude [FR] circa 1771, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1820.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 41 jaar oud) [9828] te Veenwouden [FR] op 9 april 1797
met

Jan Willems de Boer [23812], ged. te Veenwouden [FR] op 29 februari 1756, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 25 februari 1846.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1800 Veenwouden [FR] 1862 Dantumadeel [FR] 62


Gertje Willems de Boer
Gertje Willems de Boer [23814], geb. te Dantumadeel [FR] op 11 juni 1837, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 4 maart 1900.

tr. (resp. 18 en 26 jaar oud) [9829] te Dantumadeel [FR] op 18 mei 1856
met

Pieter Eelses Venema [23815], zn. van Eelse Pieters Venema [23816] en Eltje Sakes Antonides [23817], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 13 juli 1829, ovl. (62 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 3 januari 1892.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1857 Dantumadeel [FR] 1936 Dantumadeel [FR] 78
Eltje*1858 Dantumadeel [FR] 1937 Tietjerksteradeel [FR] 78
Eelze*1861 Dantumadeel [FR] 1943 Dantumadeel [FR] 82
Willem*1865 Dantumadeel [FR] 1918 Kollumerland [FR] 53
Elisabeth*1869 Dantumadeel [FR] 1918 Kollumerland [FR] 49
Sake*1872 Dantumadeel [FR] 1948 Achtkarspelen [FR] 75
Albert*1875 Dantumadeel [FR] 1876 Dantumadeel [FR] 0


Pieter Eelses Venema
Pieter Eelses Venema [23815], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 13 juli 1829, ovl. (62 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 3 januari 1892.

tr. (resp. 26 en 18 jaar oud) [9829] te Dantumadeel [FR] op 18 mei 1856
met

Gertje Willems de Boer [23814], dr. van Willem Jans de Boer [23811] en Aafke Bastiaans van der Bij [23810], geb. te Dantumadeel [FR] op 11 juni 1837, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 4 maart 1900.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafke*1857 Dantumadeel [FR] 1936 Dantumadeel [FR] 78
Eltje*1858 Dantumadeel [FR] 1937 Tietjerksteradeel [FR] 78
Eelze*1861 Dantumadeel [FR] 1943 Dantumadeel [FR] 82
Willem*1865 Dantumadeel [FR] 1918 Kollumerland [FR] 53
Elisabeth*1869 Dantumadeel [FR] 1918 Kollumerland [FR] 49
Sake*1872 Dantumadeel [FR] 1948 Achtkarspelen [FR] 75
Albert*1875 Dantumadeel [FR] 1876 Dantumadeel [FR] 0


Eelse Pieters Venema
Eelse Pieters Venema [23816], geb. te Bergum [FR] op 9 april 1798, ged. te Veenwouden [FR] op 20 mei 1798, ovl. (79 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 juli 1877.

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [9830] te Tietjerksteradeel [FR] op 24 mei 1823
met

Eltje Sakes Antonides [23817], geb. op 11 december 1799, ged. te Grootegast [GR] op 26 januari 1800, ovl. (75 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 14 januari 1875.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1829 Tietjerksteradeel [FR] 1892 Dantumadeel [FR] 62


Eltje Sakes Antonides
Eltje Sakes Antonides [23817], geb. op 11 december 1799, ged. te Grootegast [GR] op 26 januari 1800, ovl. (75 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 14 januari 1875.

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [9830] te Tietjerksteradeel [FR] op 24 mei 1823
met

Eelse Pieters Venema [23816], geb. te Bergum [FR] op 9 april 1798, ged. te Veenwouden [FR] op 20 mei 1798, ovl. (79 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 juli 1877.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1829 Tietjerksteradeel [FR] 1892 Dantumadeel [FR] 62


Aafke Pieters Venema
Aafke Pieters Venema [23818], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 april 1857, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 2 maart 1936.

tr. (resp. 34 en 42 jaar oud) [9831] te Dantumadeel [FR] op 14 mei 1891
met

Pieter Rinzes Teitsma [23819], zn. van Rinze Teyes Teitsma [23820] en Angenietje Pylgers Koopmans [23821], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 6 november 1848, ovl. (78 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 3 oktober 1927


Pieter Rinzes Teitsma
Pieter Rinzes Teitsma [23819], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 6 november 1848, ovl. (78 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 3 oktober 1927.

tr. (resp. 42 en 34 jaar oud) [9831] te Dantumadeel [FR] op 14 mei 1891
met

Aafke Pieters Venema [23818], dr. van Pieter Eelses Venema [23815] en Gertje Willems de Boer [23814], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 april 1857, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 2 maart 1936