Website van $boomnaam$
Willem Jans Bekker
Willem Jans Bekker [24240], geb. te Westdongeradeel [FR] op 11 oktober 1889.

tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) [10010] te Westdongeradeel [FR] op 6 mei 1920
met

Dieuke Taekes Klimstra [24241], dr. van Taeke Pieters Klimstra [24242] en Ynske Atzes van der Bos [24243], geb. te Westdongeradeel [FR] op 19 juni 1890


Dieuke Taekes Klimstra
Dieuke Taekes Klimstra [24241], geb. te Westdongeradeel [FR] op 19 juni 1890.

tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) [10010] te Westdongeradeel [FR] op 6 mei 1920
met

Willem Jans Bekker [24240], zn. van Jan Hendriks Bekker [24229] en Geertje Baukes Wiersma [24228], geb. te Westdongeradeel [FR] op 11 oktober 1889


Taeke Pieters Klimstra
Taeke Pieters Klimstra [24242], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 21 maart 1858, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 13 april 1945.

tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [10011] te Oostdongeradeel [FR] op 25 mei 1882
met

Ynske Atzes van der Bos [24243], geb. te Westdongeradeel [FR] op 20 december 1859, ovl. (73 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 april 1933.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuke*1890 Westdongeradeel [FR]    


Ynske Atzes van der Bos
Ynske Atzes van der Bos [24243], geb. te Westdongeradeel [FR] op 20 december 1859, ovl. (73 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 april 1933.

tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [10011] te Oostdongeradeel [FR] op 25 mei 1882
met

Taeke Pieters Klimstra [24242], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 21 maart 1858, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 13 april 1945.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuke*1890 Westdongeradeel [FR]    


Aafke Jans Bekker
Aafke Jans Bekker [24244], geb. te Westdongeradeel [FR] op 9 januari 1893.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [10012] te Westdongeradeel [FR] op 6 december 1917
met

Thijs Harm Bolhuis [24245], zn. van Geert Thijsses Bolhuis [24246] en Eke Doekes Prins [24247], geb. te Kollumerland [FR] op 16 januari 1894


Thijs Harm Bolhuis
Thijs Harm Bolhuis [24245], geb. te Kollumerland [FR] op 16 januari 1894.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [10012] te Westdongeradeel [FR] op 6 december 1917
met

Aafke Jans Bekker [24244], dr. van Jan Hendriks Bekker [24229] en Geertje Baukes Wiersma [24228], geb. te Westdongeradeel [FR] op 9 januari 1893


Geert Thijsses Bolhuis
Geert Thijsses Bolhuis [24246], geb. te Hoogkerk [GR] op 5 juni 1863, ovl. (43 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 8 maart 1907.

tr. (resp. 26 en 17 jaar oud) [10013] te Achtkarspelen [FR] op 22 mei 1890
met

Eke Doekes Prins [24247], geb. te Westdongeradeel [FR] op 30 mei 1872, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 2 april 1958.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thijs*1894 Kollumerland [FR]    


Eke Doekes Prins
Eke Doekes Prins [24247], geb. te Westdongeradeel [FR] op 30 mei 1872, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 2 april 1958.

tr. (resp. 17 en 26 jaar oud) [10013] te Achtkarspelen [FR] op 22 mei 1890
met

Geert Thijsses Bolhuis [24246], geb. te Hoogkerk [GR] op 5 juni 1863, ovl. (43 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 8 maart 1907.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thijs*1894 Kollumerland [FR]    


Klaas Baukes Wiersma
Klaas Baukes Wiersma [24248], geb. te Westdongeradeel [FR] op 9 december 1862, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 4 april 1926.

tr. (beiden 48 jaar oud) [10014] te Westdongeradeel [FR] op 15 juni 1911
met

Maaike Ales Pautsma [24249], dr. van Ale Jans Pautsma [24250] en Rienkje Hayes Ypma [24251], geb. te Westdongeradeel [FR] op 2 november 1862, ovl. (76 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 6 mei 1939


Maaike Ales Pautsma
Maaike Ales Pautsma [24249], geb. te Westdongeradeel [FR] op 2 november 1862, ovl. (76 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 6 mei 1939.

tr. (beiden 48 jaar oud) [10014] te Westdongeradeel [FR] op 15 juni 1911
met

Klaas Baukes Wiersma [24248], zn. van Bauke Hendriks Wiersma [24215] en Aafke Geerts Damsma [Damstra] [24216], geb. te Westdongeradeel [FR] op 9 december 1862, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 4 april 1926


Ale Jans Pautsma
Ale Jans Pautsma [24250], geb. te Westdongeradeel [FR] op 3 december 1824, ovl. (91 jaar oud) aldaar op 13 januari 1916.

tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) [10015] te Westdongeradeel [FR] op 20 oktober 1854
met

Rienkje Hayes Ypma [24251], geb. te Westdongeradeel [FR] op 7 januari 1826, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 12 januari 1910.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1862 Westdongeradeel [FR] 1939 Dantumadeel [FR] 76


Rienkje Hayes Ypma
Rienkje Hayes Ypma [24251], geb. te Westdongeradeel [FR] op 7 januari 1826, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 12 januari 1910.

tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) [10015] te Westdongeradeel [FR] op 20 oktober 1854
met

Ale Jans Pautsma [24250], geb. te Westdongeradeel [FR] op 3 december 1824, ovl. (91 jaar oud) aldaar op 13 januari 1916.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1862 Westdongeradeel [FR] 1939 Dantumadeel [FR] 76


Hendrik Hendriks Wiersma
Hendrik Hendriks Wiersma [24252], geb. te Westdongeradeel [FR] op 9 januari 1829, ovl. (34 dagen oud) aldaar op 12 februari 1829.


Jacob Annes Hollander
Jacob Annes Hollander [24253], geb. te Dantumadeel [FR] op 19 maart 1842, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [GR] op 21 april 1915.

tr. (resp. 39 en 33 jaar oud) [10016] te Sneek [FR] op 5 juni 1881
met

Sytske Sjoerds Albertsma [24254], dr. van Sjoerd Dirks Albertsma [24255] en Janna Jannes Winters [24256], geb. te Utingeradeel [FR] op 15 januari 1848, ovl. (82 jaar oud) te Sneek [FR] op 16 februari 1930


Sytske Sjoerds Albertsma
Sytske Sjoerds Albertsma [24254], geb. te Utingeradeel [FR] op 15 januari 1848, ovl. (82 jaar oud) te Sneek [FR] op 16 februari 1930.

tr. (resp. 33 en 39 jaar oud) [10016] te Sneek [FR] op 5 juni 1881
met

Jacob Annes Hollander [24253], zn. van Anne Jacobs Hollander [19617] (arbeider) en Doetje Abrahams Faber [19616], geb. te Dantumadeel [FR] op 19 maart 1842, ovl. (73 jaar oud) te Groningen [GR] op 21 april 1915


Sjoerd Dirks Albertsma
Sjoerd Dirks Albertsma [24255], geb. te Utingeradeel [FR] op 30 september 1818, ovl. (58 jaar oud) aldaar op 29 juni 1877.

tr. (beiden 26 jaar oud) [10017] te Utingeradeel [FR] op 25 mei 1845
met

Janna Jannes Winters [24256], geb. te Utingeradeel [FR] op 19 februari 1819, ovl. (81 jaar oud) te Blokzijl [OV] op 4 januari 1901.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytske*1848 Utingeradeel [FR] 1930 Sneek [FR] 82


Janna Jannes Winters
Janna Jannes Winters [24256], geb. te Utingeradeel [FR] op 19 februari 1819, ovl. (81 jaar oud) te Blokzijl [OV] op 4 januari 1901.

tr. (beiden 26 jaar oud) [10017] te Utingeradeel [FR] op 25 mei 1845
met

Sjoerd Dirks Albertsma [24255], geb. te Utingeradeel [FR] op 30 september 1818, ovl. (58 jaar oud) aldaar op 29 juni 1877.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytske*1848 Utingeradeel [FR] 1930 Sneek [FR] 82


Aaltje Annes Hollander
Aaltje Annes Hollander [24257], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 28 september 1843, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10 juli 1910.

tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) (1) [10018] te Ferwerderadeel [FR] op 30 mei 1863, (gesch. te Leeuwarden [FR] op 24 juni 1886)
met

Jacobus Smeding [24258], zn. van Roelof Jacobus Smeding [24259] en Grietje Jurjens Westerbaan Lunzing [24260], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 10 oktober 1836.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1864 Dokkum [FR] 1931 Nijmegen [GE] 67
Anna*1866 Dantumadeel [FR]    

tr. (resp. 43 en 66 jaar oud) (2) [10024] te Rotterdam [ZH] op 28 april 1887
met

Christiaan Haas [24269], zn. van Christiaan Haas [24270] en Jannetje Verbeek [24271], geb. te Weesp [NH] op 25 oktober 1820, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 29 oktober 1820, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12 oktober 1899, tr. (26 jaar oud) (1) [10026] te Rotterdam [ZH] op 18 november 1846 met Jannetje van den Ende [24272]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. 58 en 23 jaar oud) (3) [10027] te 's-Gravenhage [ZH] op 1 november 1901, (gesch. te Rotterdam [ZH] op 10 juni 1902)
met

Johannes Adrianus Rekke [24273], zn. van Jan Rekke [24274] en Gerarda Johanna Mulder [24275], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 7 februari 1878, koopman in aardappelen, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 26 april 1942, tr. (33 jaar oud) (2) [10029] te Amsterdam [NH] op 21 september 1911 met Pieternella Vaandrager [24276]. Uit dit huwelijk geen kinderen


Jacobus Smeding
Jacobus Smeding [24258], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 10 oktober 1836.

tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) [10018] te Ferwerderadeel [FR] op 30 mei 1863, (gesch. te Leeuwarden [FR] op 24 juni 1886)
met

Aaltje Annes Hollander [24257], dr. van Anne Jacobs Hollander [19617] (arbeider) en Doetje Abrahams Faber [19616], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 28 september 1843, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10 juli 1910, tr. (2) [10024] met Christiaan Haas [24269]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) [10027] met Johannes Adrianus Rekke [24273]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1864 Dokkum [FR] 1931 Nijmegen [GE] 67
Anna*1866 Dantumadeel [FR]    


Roelof Jacobus Smeding
Roelof Jacobus Smeding [24259], ovl. te Lemmer [FR] op 18 januari 1869.

tr. (Grietje ongeveer 34 jaar oud) [10019] te Ferwerderadeel [FR] op 5 september 1836
met

Grietje Jurjens Westerbaan Lunzing [24260], geb. te Leek [GR] circa 1802, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Rauwerderhem [FR] op 7 juli 1865.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1836 Ferwerderadeel [FR]