Website van $boomnaam$
Antje Jans Kroese
Antje Jans Kroese [24360], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 21 maart 1817, ovl. (58 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 14 oktober 1875.

tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) [10059] te Dantumadeel [FR] op 1 juni 1845
met

Tamme Feyes van der Wal [24359], geb. te Dantumadeel [FR] op 1 oktober 1823, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 22 november 1885.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Dantumadeel [FR]    


Jan Ydes Leystra
Jan Ydes Leystra [24361], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 4 januari 1849, ovl. (34 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 9 november 1883.

tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) [10060] te Oostdongeradeel [FR] op 20 mei 1882
met

Maaike Johannes Douma [24362], dr. van Johannes Romkes Douma [24363] en Antje Pieters Sjoerdstra [24364], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 27 maart 1859


Maaike Johannes Douma
Maaike Johannes Douma [24362], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 27 maart 1859.

tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) [10060] te Oostdongeradeel [FR] op 20 mei 1882
met

Jan Ydes Leystra [24361], zn. van Yde Freerks Leystra [19621] en Jenke Abrahams [Jienke] Faber [19620], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 4 januari 1849, ovl. (34 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 9 november 1883


Johannes Romkes Douma
Johannes Romkes Douma [24363], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 17 mei 1828, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 24 februari 1907.

tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [10061] te Oostdongeradeel [FR] op 16 mei 1857
met

Antje Pieters Sjoerdstra [24364], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 29 december 1826, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 27 oktober 1905.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1859 Oostdongeradeel [FR]    


Antje Pieters Sjoerdstra
Antje Pieters Sjoerdstra [24364], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 29 december 1826, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 27 oktober 1905.

tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) [10061] te Oostdongeradeel [FR] op 16 mei 1857
met

Johannes Romkes Douma [24363], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 17 mei 1828, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 24 februari 1907.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaike*1859 Oostdongeradeel [FR]    


Jacobus Offringa
Jacobus Offringa [24365], geb. te Dantumadeel [FR] op 19 april 1881.

tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) [10062] te Het Bildt [FR] op 17 mei 1906
met

Johanna Rudmers Hanenburg [23909], dr. van Rudmer Hiddes Hanenburg [23907] en Hitje Bastiaans van der Bij [23906], geb. te Dantumadeel [FR] op 14 juni 1886


Sybrand Wytzes Offringa
Sybrand Wytzes Offringa [24366], geb. te Baarderadeel [FR] op 15 april 1844, ovl. (66 jaar oud) te Barradeel [FR] op 21 november 1910.

tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) [10063] te Dantumadeel [FR] op 7 november 1874
met

Antje Jelles Postma [24367], dr. van Jelle Keimpes Postma [20465] en Antje Ruurds van der Ploeg [20466], geb. te Westdongeradeel [FR] op 25 juni 1853, ovl. (75 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 18 augustus 1928.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1881 Dantumadeel [FR]    


Antje Jelles Postma
Antje Jelles Postma [24367], geb. te Westdongeradeel [FR] op 25 juni 1853, ovl. (75 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 18 augustus 1928.

tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) [10063] te Dantumadeel [FR] op 7 november 1874
met

Sybrand Wytzes Offringa [24366], geb. te Baarderadeel [FR] op 15 april 1844, ovl. (66 jaar oud) te Barradeel [FR] op 21 november 1910.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1881 Dantumadeel [FR]    


Aafke Bastiaans van der Bij
Aafke Bastiaans van der Bij [24368], geb. te Akkerwoude [FR] op 24 december 1792, ged. aldaar op 1 januari 1793.


Tjeerd Bastiaans van der Bij
Tjeerd Bastiaans van der Bij [24369], geb. te Akkerwoude [FR] op 9 mei 1794, ged. aldaar op 25 mei 1794.


Luitjen Bastiaans van der Bij
Luitjen Bastiaans van der Bij [24370], geb. te Akkerwoude [FR] op 8 januari 1797, ged. aldaar op 22 januari 1797, ovl. (74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 maart 1871.

tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) [10064] te Dantumadeel [FR] op 20 februari 1820
met

Tjitske Minnes Minnema [24371], geb. te Damwoude [FR] op 6 november 1799, ged. te Dantumawoude [FR] op 24 november 1799, ovl. (49 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 23 december 1848.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Tjitske Minnes Minnema
Tjitske Minnes Minnema [24371], geb. te Damwoude [FR] op 6 november 1799, ged. te Dantumawoude [FR] op 24 november 1799, ovl. (49 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 23 december 1848.

tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [10064] te Dantumadeel [FR] op 20 februari 1820
met

Luitjen Bastiaans van der Bij [24370], zn. van Bastiaan Tjeerds van der Bij [23804] en Gertje Luitjens [24126], geb. te Akkerwoude [FR] op 8 januari 1797, ged. aldaar op 22 januari 1797, ovl. (74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 maart 1871.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Hedze Bastiaans van der Bij
Hedze Bastiaans van der Bij [24372], geb. te Akkerwoude [FR] op 3 februari 1798, ged. aldaar op 25 februari 1798, ovl. (56 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 april 1854.

tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [10065] te Dantumadeel [FR] op 9 mei 1819
met

Sepkje Lieuwes de Jong [24373], geb. te Driesum [FR] op 15 september 1792, ged. aldaar op 30 september 1792, ovl. (37 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 7 mei 1830.

Uit dit huwelijk een kind.


Sepkje Lieuwes de Jong
Sepkje Lieuwes de Jong [24373], geb. te Driesum [FR] op 15 september 1792, ged. aldaar op 30 september 1792, ovl. (37 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 7 mei 1830.

tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [10065] te Dantumadeel [FR] op 9 mei 1819
met

Hedze Bastiaans van der Bij [24372], zn. van Bastiaan Tjeerds van der Bij [23804] en Gertje Luitjens [24126], geb. te Akkerwoude [FR] op 3 februari 1798, ged. aldaar op 25 februari 1798, ovl. (56 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 april 1854.

Uit dit huwelijk een kind.


Klaas Symens Baarsma
Klaas Symens Baarsma [24374].

tr. [10068]
met

Hinke Rienks [24375].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antie*1785 Ferwerd [FR] 1841 Westdongeradeel [FR] 55


Hinke Rienks
Hinke Rienks [24375].

tr. [10068]
met

Klaas Symens Baarsma [24374].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antie*1785 Ferwerd [FR] 1841 Westdongeradeel [FR] 55


Renze Harmens Dijkstra
Renze Harmens Dijkstra [24376], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 9 juli 1860, ovl. (76 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 8 juni 1937.

tr. (resp. 23 en 37 jaar oud) [10066] te Westdongeradeel [FR] op 9 augustus 1883
met

Sipkje Tjerks Duinstra [Deunstra] [24174], geb. te Westdongeradeel [FR] op 3 oktober 1845, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 6 december 1913, een dochter


Doeke Alberts Faber
Doeke Alberts Faber [24377].

tr. [10067]
met

Jantje Wobbes Plantinga [24378].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Minne*1844 Tietjerksteradeel [FR] 1920 Tietjerksteradeel [FR] 76


Jantje Wobbes Plantinga
Jantje Wobbes Plantinga [24378].

tr. [10067]
met

Doeke Alberts Faber [24377].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Minne*1844 Tietjerksteradeel [FR] 1920 Tietjerksteradeel [FR] 76


Aaltje Ydes Leystra
Aaltje Ydes Leystra [24379], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 25 maart 1851, ovl. (59 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 22 november 1910.

tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) [10069] te Oostdongeradeel [FR] op 28 juli 1877
met

Pieter Willems Weiland [24380], zn. van Willem Klazes Weiland [24381] en Iefke Jans Jaarsma [24382], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 1 februari 1848, ovl. (56 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 7 juni 1904.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yde*1878 Menaldumadeel [FR] 1880 Menaldumadeel [FR] 1
Yfke*1880 Menaldumadeel [FR] 1881 Menaldumadeel [FR] 1
Yfke*1882 Menaldumadeel [FR] 1904 Menaldumadeel [FR] 22
Yde*1884 Menaldumadeel [FR] 1911 Menaldumadeel [FR] 26
Willem*1887 Menaldumadeel [FR]    
Freerk*1889 Menaldumadeel [FR] 1891 Menaldumadeel [FR] 1