Website van $boomnaam$
Akke Jans Faber
Akke Jans Faber [24400], geb. te Westdongeradeel [FR] op 24 april 1854, ovl. (68 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 februari 1923.

tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) [10073] te Dantumadeel [FR] op 13 november 1875
met

Thymen Wybes de Vries [24401], zn. van Wybe Gerrits de Vries [24402] en Akke Thymens Vriesema [24403], geb. te Dantumadeel [FR] op 28 april 1848, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 4 oktober 1888.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wybe*1876 Dantumadeel [FR] 1876 Dantumadeel [FR] 0


Thymen Wybes de Vries
Thymen Wybes de Vries [24401], geb. te Dantumadeel [FR] op 28 april 1848, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 4 oktober 1888.

tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [10073] te Dantumadeel [FR] op 13 november 1875
met

Akke Jans Faber [24400], dr. van Jan Abrahams Faber [19627] en Bregtje Luitjens Bosma [19628], geb. te Westdongeradeel [FR] op 24 april 1854, ovl. (68 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 februari 1923.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wybe*1876 Dantumadeel [FR] 1876 Dantumadeel [FR] 0


Wybe Gerrits de Vries
Wybe Gerrits de Vries [24402], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 september 1820, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 23 april 1898.

tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [10074] te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1842
met

Akke Thymens Vriesema [24403], geb. te Dantumadeel [FR] op 17 december 1818, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 24 december 1898.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thymen*1848 Dantumadeel [FR] 1888 Dantumadeel [FR] 40


Akke Thymens Vriesema
Akke Thymens Vriesema [24403], geb. te Dantumadeel [FR] op 17 december 1818, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 24 december 1898.

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [10074] te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1842
met

Wybe Gerrits de Vries [24402], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 september 1820, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 23 april 1898.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thymen*1848 Dantumadeel [FR] 1888 Dantumadeel [FR] 40


Wybe Thymens de Vries
Wybe Thymens de Vries [24404], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 januari 1876, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 12 juli 1876.


Aaltje Jans Faber
Aaltje Jans Faber [24405], geb. te Westdongeradeel [FR] op 11 september 1856, ovl. (33 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 15 februari 1890.


Abraham Jans Faber
Abraham Jans Faber [24406], geb. te Dantumadeel [FR] op 25 december 1862, ovl. (45 jaar oud) aldaar op 28 april 1908.

tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) [10075] te Dantumadeel [FR] op 16 mei 1890
met

Baukje Sikkes Wiersma [24407], dr. van Sikke Tjibbes Wiersma [24408] en Gertje Bienses Cijffers [24409], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 november 1859, ovl. (78 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 14 december 1937.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bregtje*1891 Dantumadeel [FR]    
Geertje*1895 Dantumadeel [FR]    


Baukje Sikkes Wiersma
Baukje Sikkes Wiersma [24407], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 november 1859, ovl. (78 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 14 december 1937.

tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [10075] te Dantumadeel [FR] op 16 mei 1890
met

Abraham Jans Faber [24406], zn. van Jan Abrahams Faber [19627] en Bregtje Luitjens Bosma [19628], geb. te Dantumadeel [FR] op 25 december 1862, ovl. (45 jaar oud) aldaar op 28 april 1908.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bregtje*1891 Dantumadeel [FR]    
Geertje*1895 Dantumadeel [FR]    


Sikke Tjibbes Wiersma
Sikke Tjibbes Wiersma [24408], geb. te Dantumadeel [FR] op 29 december 1818, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 22 april 1901.

tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) [10076] te Dantumadeel [FR] op 1 juni 1850
met

Gertje Bienses Cijffers [24409], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 februari 1824, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 4 oktober 1904.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1859 Dantumadeel [FR] 1937 Tietjerksteradeel [FR] 78


Gertje Bienses Cijffers
Gertje Bienses Cijffers [24409], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 februari 1824, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 4 oktober 1904.

tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) [10076] te Dantumadeel [FR] op 1 juni 1850
met

Sikke Tjibbes Wiersma [24408], geb. te Dantumadeel [FR] op 29 december 1818, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 22 april 1901.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1859 Dantumadeel [FR] 1937 Tietjerksteradeel [FR] 78


Bregtje Abrahams Faber
Bregtje Abrahams Faber [24410], geb. te Dantumadeel [FR] op 22 februari 1891.

tr. (resp. 34 en 47 jaar oud) [10077] te Dantumadeel [FR] op 23 juli 1925
met

Jan Klazes Sikma [24411], zn. van Klaas Jans Sikma [24412] en Grietje Wierds Velstra [24413], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 juni 1878, ovl. (55 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 9 september 1933


Jan Klazes Sikma
Jan Klazes Sikma [24411], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 juni 1878, ovl. (55 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 9 september 1933.

tr. (resp. 47 en 34 jaar oud) [10077] te Dantumadeel [FR] op 23 juli 1925
met

Bregtje Abrahams Faber [24410], dr. van Abraham Jans Faber [24406] en Baukje Sikkes Wiersma [24407], geb. te Dantumadeel [FR] op 22 februari 1891


Klaas Jans Sikma
Klaas Jans Sikma [24412], geb. te Dantumadeel [FR] op 3 maart 1835, ovl. (54 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 19 november 1889.

tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) [10078] te Tietjerksteradeel [FR] op 14 mei 1870
met

Grietje Wierds Velstra [24413], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 8 september 1841, ovl. (72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 29 oktober 1913.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1878 Dantumadeel [FR] 1933 Tietjerksteradeel [FR] 55


Grietje Wierds Velstra
Grietje Wierds Velstra [24413], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 8 september 1841, ovl. (72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 29 oktober 1913.

tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) [10078] te Tietjerksteradeel [FR] op 14 mei 1870
met

Klaas Jans Sikma [24412], geb. te Dantumadeel [FR] op 3 maart 1835, ovl. (54 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 19 november 1889.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1878 Dantumadeel [FR] 1933 Tietjerksteradeel [FR] 55


Geertje Abrahams Faber
Geertje Abrahams Faber [24414], geb. te Dantumadeel [FR] op 16 april 1895.

tr. (resp. 36 en 46 jaar oud) [10079] te Tietjerksteradeel [FR] op 14 november 1931
met

Wijt Struiksma [2837], zn. van Jan Struiksma [2838] en Jeltje Laanstra [2839], geb. te Leeuwarden [FR] op 6 augustus 1885, incasseerder levensverzekering, ovl. (79 jaar oud) te Giekerk [FR] op 17 juni 1965, tr. (1) [1036] met Grietje Kleefstra [2832]. Uit dit huwelijk geen kinderen


Saakjen Sjoerds
Saakjen Sjoerds [24415], ged. te Ee [FR] op 16 december 1764, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 1 augustus 1825.

tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) [10080] te Ee [FR] op 18 mei 1800
met

Jelle Sijbrens Faber [19632], zn. van Sybren Abrahams Faber [19592] en Doetje Reinders Tadema [19593], ged. te Oostrum [FR] op 14 maart 1762, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 24 maart 1827.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinder*1801 Ee [FR]    
Doetje*1803 Ee [FR] 1871 Oostdongeradeel [FR] 67


Reinder Jelles Faber
Reinder Jelles Faber [24416], geb. op 13 maart 1801, ged. te Ee [FR] op 29 maart 1801.


Doetje Jelles Faber
Doetje Jelles Faber [24417], geb. op 26 juli 1803, ged. te Ee [FR] op 14 augustus 1803, ovl. (67 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 26 januari 1871.

tr. (resp. 24 en 40 jaar oud) [10081] te Oostdongeradeel [FR] op 3 mei 1828
met

Sjoek Minzes Nutma [24418], zn. van Minze Wopkes Nutma [24419] en Aaltje Sjoeks Tibma [24420], geb. te Engwierum [FR] op 25 april 1788, ged. aldaar op 18 mei 1788, ovl. (79 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 27 mei 1867.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1830 Oostdongeradeel [FR] 1906 Oostdongeradeel [FR] 76
Aaltje*1832 Oostdongeradeel [FR] 1878 Oostdongeradeel [FR] 46
Saakje*1836 Oostdongeradeel [FR] 1926 Oostdongeradeel [FR] 90


Sjoek Minzes Nutma
Sjoek Minzes Nutma [24418], geb. te Engwierum [FR] op 25 april 1788, ged. aldaar op 18 mei 1788, ovl. (79 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 27 mei 1867.

tr. (resp. 40 en 24 jaar oud) [10081] te Oostdongeradeel [FR] op 3 mei 1828
met

Doetje Jelles Faber [24417], dr. van Jelle Sijbrens Faber [19632] en Saakjen Sjoerds [24415], geb. op 26 juli 1803, ged. te Ee [FR] op 14 augustus 1803, ovl. (67 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 26 januari 1871.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1830 Oostdongeradeel [FR] 1906 Oostdongeradeel [FR] 76
Aaltje*1832 Oostdongeradeel [FR] 1878 Oostdongeradeel [FR] 46
Saakje*1836 Oostdongeradeel [FR] 1926 Oostdongeradeel [FR] 90


Minze Wopkes Nutma
Minze Wopkes Nutma [24419], geb. te Morra [FR] circa 1752, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 26 februari 1829.

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) [10082] te Ee [FR] op 13 juli 1784
met

Aaltje Sjoeks Tibma [24420], ged. te Ee [FR] op 23 december 1759, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 13 januari 1829.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoek*1788 Engwierum [FR] 1867 Oostdongeradeel [FR] 79