Website van $boomnaam$
Hendrina ter Horst
Hendrina ter Horst [26700], geb. te Dinxperlo [GE] op 7 februari 1824, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 14 december 1905.

tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) [11077] te Dinxperlo [GE] op 11 november 1851
met

Alof Jan Migchelbrink [26699], geb. te Wisch [GE] op 10 mei 1829, ovl. (66 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 4 mei 1896.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernard*1863 Dinxperlo [GE] †1953 Kollumerland [FR] 89


Martha Kramer
Martha Kramer [26701], geb. te Groningen [GR] op 4 november 1868, ovl. (33 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 24 december 1901.

tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) [11078] te Groningen [GR] op 30 mei 1901
met

Bernard Alofs Migchelbrink [26698], zn. van Alof Jan Migchelbrink [26699] en Hendrina ter Horst [26700], geb. te Dinxperlo [GE] op 23 november 1863, schoolhoofd, ovl. (89 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 9 mei 1953, tr. (1) [11076] met Maria Magdalena de Jong [26697]. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) [11079] met Rikstje Jelles Boerema [26702]. Uit dit huwelijk een kind.

Uit dit huwelijk een kind.


Rikstje Jelles Boerema
Rikstje Jelles Boerema [26702], geb. te Grijpskerk [GR] op 25 maart 1868, ovl. (75 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 7 juli 1943.

tr. (resp. 42 en 46 jaar oud) [11079] te Grijpskerk [GR] op 2 augustus 1910
met

Bernard Alofs Migchelbrink [26698], zn. van Alof Jan Migchelbrink [26699] en Hendrina ter Horst [26700], geb. te Dinxperlo [GE] op 23 november 1863, schoolhoofd, ovl. (89 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 9 mei 1953, tr. (1) [11076] met Maria Magdalena de Jong [26697]. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) [11078] met Martha Kramer [26701]. Uit dit huwelijk een kind.

Uit dit huwelijk een kind.


Jan Jilles de Jong
Jan Jilles de Jong [26703], geb. te Groningen [GR] op 17 juni 1874, ovl. (één week oud) aldaar op 24 juni 1874.


Jan Wytses de Jong
Jan Wytses de Jong [26704], geb. te Dantumadeel [FR] op 5 april 1833, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 6 november 1838.


Geeltje Gerbens Visser
Geeltje Gerbens Visser [26705], geb. te Driesum [FR] op 4 januari 1810, ged. te Drieschouwen [ZE] op 4 februari 1810, ovl. (39 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 30 september 1849.

tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) [11080] te Dantumadeel [FR] op 25 juni 1833
met

Eildert Everts van der Wiel [26529], zn. van Evert Jelles van der Wiel [1429] en Jetske Siegers [19331], geb. te Driesum [FR] op 11 november 1799, ged. aldaar op 8 december 1799, ovl. (72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 december 1871.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerben*1835 Dantumadeel [FR] †1897 Dantumadeel [FR] 61
Evert*1837 Dantumadeel [FR] †1848 Dantumadeel [FR] 10
Jan*1847 Dantumadeel [FR] †1850 Dantumadeel [FR] 2


Gerben Pieters Visser
Gerben Pieters Visser [26706], geb. te Kollumerzwaag [FR] circa 1762, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 14 januari 1836.

tr. (resp. ongeveer 45 en 21 jaar oud) [11081] te Driesum [FR] op 5 april 1807
met

Jantje Jans Postma [26707], geb. te Damwoude [FR] op 13 november 1785, ged. te Dantumawoude [FR] op 4 december 1785, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 januari 1869.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeltje*1810 Driesum [FR] †1849 Dantumadeel [FR] 39


Jantje Jans Postma
Jantje Jans Postma [26707], geb. te Damwoude [FR] op 13 november 1785, ged. te Dantumawoude [FR] op 4 december 1785, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 januari 1869.

tr. (resp. 21 en ongeveer 45 jaar oud) [11081] te Driesum [FR] op 5 april 1807
met

Gerben Pieters Visser [26706], geb. te Kollumerzwaag [FR] circa 1762, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 14 januari 1836.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geeltje*1810 Driesum [FR] †1849 Dantumadeel [FR] 39


Gerben Eilderts van der Wiel
Gerben Eilderts van der Wiel [26708], geb. te Dantumadeel [FR] op 4 juli 1835, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 8 maart 1897.


Evert Eilderts van der Wiel
Evert Eilderts van der Wiel [26709], geb. te Dantumadeel [FR] op 1 december 1837, ovl. (10 jaar oud) aldaar op 30 mei 1848.


Jan Eilderts van der Wiel
Jan Eilderts van der Wiel [26710], geb. te Dantumadeel [FR] op 25 november 1847, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 24 oktober 1850.


Geertje Pieters van der Bij
Geertje Pieters van der Bij [26711], geb. te Twijzel [FR] op 5 mei 1810, ged. aldaar op 10 juni 1810, ovl. (60 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 13 januari 1871.

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) [11084] te Achtkarspelen [FR] op 8 juni 1833
met

Harmanus Jelles Hofstra [26714], geb. te Zwaagwesteinde [FR] op 27 maart 1808, ged. te Dantumawoude [FR] op 19 juni 1808, ovl. (55 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 27 maart 1863.

tr. (resp. 54 en 47 jaar oud) (2) [11082] te Kollumerland [FR] op 3 september 1864
met

Evert Sijgers van der Wiel [19356], zn. van Sijger Everts van der Wiel [19337] en Antje Rintjes Poort [19338], geb. te Kollumerland [FR] op 24 januari 1817, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 14 juni 1887


Pieter Johannes van der Bij
Pieter Johannes van der Bij [26712], geb. te Dantumawoude [FR] circa 1762, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 19 mei 1832.

tr. (resp. ongeveer 34 en 21 jaar oud) [11083] te Twijzel [FR] op 13 maart 1796
met

Sytske Wopkes Sijtsma [26713], geb. te Twijzel [FR] op 30 oktober 1774, ged. aldaar op 4 december 1774, ovl. (82 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 mei 1857.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1810 Twijzel [FR] †1871 Kollumerland [FR] 60


Sytske Wopkes Sijtsma
Sytske Wopkes Sijtsma [26713], geb. te Twijzel [FR] op 30 oktober 1774, ged. aldaar op 4 december 1774, ovl. (82 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 mei 1857.

tr. (resp. 21 en ongeveer 34 jaar oud) [11083] te Twijzel [FR] op 13 maart 1796
met

Pieter Johannes van der Bij [26712], geb. te Dantumawoude [FR] circa 1762, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 19 mei 1832.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1810 Twijzel [FR] †1871 Kollumerland [FR] 60


Harmanus Jelles Hofstra
Harmanus Jelles Hofstra [26714], geb. te Zwaagwesteinde [FR] op 27 maart 1808, ged. te Dantumawoude [FR] op 19 juni 1808, ovl. (55 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 27 maart 1863.

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [11084] te Achtkarspelen [FR] op 8 juni 1833
met

Geertje Pieters van der Bij [26711], dr. van Pieter Johannes van der Bij [26712] en Sytske Wopkes Sijtsma [26713], geb. te Twijzel [FR] op 5 mei 1810, ged. aldaar op 10 juni 1810, ovl. (60 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 13 januari 1871, tr. (2) [11082] met Evert Sijgers van der Wiel [19356]. Uit dit huwelijk geen kinderen


Lieuwe Hommes Binksma
Lieuwe Hommes Binksma [26715], geb. te Leeuwarden [FR] op 19 juni 1851, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 17 januari 1934.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [7982] te Leeuwarden [FR] op 15 mei 1875
met

Bontje Andries van der Horst [26716], geb. te Leeuwarden [FR] op 10 februari 1851, dienstmeid, ovl. (71 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 1 november 1922.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1893 Leeuwarden [FR]    


Bontje Andries van der Horst
Bontje Andries van der Horst [26716], geb. te Leeuwarden [FR] op 10 februari 1851, dienstmeid, ovl. (71 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 1 november 1922.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [7982] te Leeuwarden [FR] op 15 mei 1875
met

Lieuwe Hommes Binksma [26715], geb. te Leeuwarden [FR] op 19 juni 1851, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 17 januari 1934.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1893 Leeuwarden [FR]    


Aldert Rinderts Riddersma
Aldert Rinderts Riddersma [26717], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 12 augustus 1865, timmerman, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 4 april 1951.

tr. (beiden 28 jaar oud) [11087] te Leeuwarden [FR] op 20 juni 1894
met

Elisabeth Hinnes Hettema [26718], dr. van Hinne Tetmans Hettema [26719] en Wijtske Wopkes Nicolai [26720], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 24 augustus 1865, ovl. (85 jaar oud) te Franeker [FR] op 28 december 1950.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinne*1895 Leeuwarden [FR]    
Grietje*1896 Leeuwarden [FR]    
Rindert*1897 Leeuwarden [FR]    
Wietske*1901 Leeuwarden [FR]    
Sieger*1902 Leeuwarden [FR]    
Wopke*1907 Leeuwarden [FR]    


Elisabeth Hinnes Hettema
Elisabeth Hinnes Hettema [26718], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 24 augustus 1865, ovl. (85 jaar oud) te Franeker [FR] op 28 december 1950.

tr. (beiden 28 jaar oud) [11087] te Leeuwarden [FR] op 20 juni 1894
met

Aldert Rinderts Riddersma [26717], zn. van Rindert Alderts Riddersma [19382] en Grietje Siegers van der Wiel [19381], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 12 augustus 1865, timmerman, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 4 april 1951.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinne*1895 Leeuwarden [FR]    
Grietje*1896 Leeuwarden [FR]    
Rindert*1897 Leeuwarden [FR]    
Wietske*1901 Leeuwarden [FR]    
Sieger*1902 Leeuwarden [FR]    
Wopke*1907 Leeuwarden [FR]    


Hinne Tetmans Hettema
Hinne Tetmans Hettema [26719], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 5 september 1839, ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30 januari 1919.

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [11088] te Leeuwarderadeel [FR] op 23 mei 1863
met

Wijtske Wopkes Nicolai [26720], geb. te Leeuwarden [FR] op 11 april 1842, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 16 september 1921.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1865 Leeuwarderadeel [FR] †1950 Franeker [FR] 85