Website van $boomnaam$
Wietse Jacobs Vellinga
Wietse Jacobs Vellinga [27700], geb. te Driesum [FR], ged. aldaar op 8 december 1754, wagenmaker, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 13 maart 1830.

tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 42 jaar oud) [11498] te Dantumawoude [FR] op 19 oktober 1806
met

Doetje Falks Westra [27699], geb. te Westergeest [FR], ged. aldaar op 22 juli 1764, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28 maart 1837, tr. (1) [11497] met Roelof Hedmans Dantuma [27698]. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Douwe Lieuwes van der Kooi
Douwe Lieuwes van der Kooi [27701], geb. te Ternaard [FR] circa 1799, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 22 mei 1880.

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 40 jaar oud) [11499] te Dantumadeel [FR] op 7 februari 1835
met

Antje Roelofs Dantuma [10714], dr. van Roelof Hedmans Dantuma [27698] en Doetje Falks Westra [27699], geb. te Dantumawoude [FR] circa 1795, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 23 januari 1869, tr. (1) [4171] met Date Dates Loonstra [10713]. Uit dit huwelijk een dochter


Sybe Dirks Bosch
Sybe Dirks Bosch [27702].

tr. [11500]
met

Dieuke Oeges Wiersma [27703].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1844 Dantumadeel [FR] †1933 Westdongeradeel [FR] 88


Dieuke Oeges Wiersma
Dieuke Oeges Wiersma [27703].

tr. [11500]
met

Sybe Dirks Bosch [27702].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1844 Dantumadeel [FR] †1933 Westdongeradeel [FR] 88


Freerk Gerrits Tuinstra
Freerk Gerrits Tuinstra [27704].

tr. [11501] te Kollumerland [FR] op 15 mei 1830
met

Ymkje Fokkes Wiersma [27705], dr. van Fokke Aans Wiersma [27706] en Wytske Lubberts Boersma [27707].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1840 Kollumerland [FR] †1916 Kollumerland [FR] 75


Ymkje Fokkes Wiersma
Ymkje Fokkes Wiersma [27705].

tr. [11501] te Kollumerland [FR] op 15 mei 1830
met

Freerk Gerrits Tuinstra [27704].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1840 Kollumerland [FR] †1916 Kollumerland [FR] 75


Fokke Aans Wiersma
Fokke Aans Wiersma [27706].

tr. [11502]
met

Wytske Lubberts Boersma [27707].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ymkje     


Wytske Lubberts Boersma
Wytske Lubberts Boersma [27707].

tr. [11502]
met

Fokke Aans Wiersma [27706].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ymkje     


Froukje Pepernoot
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Froukje Pepernoot [27708].

tr. [11503]
met

Teije van der Molen [27588].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1914 Grootegast [GR] †1977 Grootegast [GR] 63


Frederik Veltman
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Frederik Veltman [27709].

tr. [11504]
met

Jacoba Visser [27710].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1904 Dantumawoude [FR] †1959 Santpoort-Noord [NH] 54


Jacoba Visser
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Jacoba Visser [27710].

tr. [11504]
met

Frederik Veltman [27709].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1904 Dantumawoude [FR] †1959 Santpoort-Noord [NH] 54


Trijntje Rinses Monsma
Trijntje Rinses Monsma [27711], geb. te Zwaagwesteinde [FR] op 14 augustus 1845, ovl. (57 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 20 april 1903.

tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) [11505] te Dantumadeel [FR] op 13 mei 1869
met

Hendrik Wytzes Westra [26182], zn. van Wytse Tjipkes Westra [24731] (inlandsche kramer) en Ankje Tjeerds Visser [24730], geb. te Dantumadeel [FR] op 17 september 1840, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 27 januari 1914.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytse*1870 Dantumadeel [FR] †1945 Dantumadeel [FR] 75
Fokje*1872 Dantumadeel [FR] †1944 Kollumerland [FR] 72
Ankje*1874 Dantumadeel [FR] †1875 Dantumadeel [FR] 1
Ankje*1876 Dantumadeel [FR] †1892 Dantumadeel [FR] 15
Antje*1878 Dantumadeel [FR] †1952 Opeinde [FR] 73
Elske*1881 Dantumadeel [FR]    
Rinze*1883 Dantumadeel [FR] †1894 Dantumadeel [FR] 10
Trijntje*1885 Dantumadeel [FR] †1915 Dantumadeel [FR] 29


Rinse Jans Monsma
Rinse Jans Monsma [27712], geb. circa 1809, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 15 januari 1881.

tr. (ongeveer 25 jaar oud) [11506] te Dantumadeel [FR] op 17 februari 1834
met

Fokje Lieuwes de Jong [27713].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1845 Zwaagwesteinde [FR] †1903 Dantumadeel [FR] 57


Fokje Lieuwes de Jong
Fokje Lieuwes de Jong [27713].

tr. (Rinse ongeveer 25 jaar oud) [11506] te Dantumadeel [FR] op 17 februari 1834
met

Rinse Jans Monsma [27712], zn. van Jan Eelkes Monsma [27714] en Antje Jurks Wiersma [27715], geb. circa 1809, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 15 januari 1881.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1845 Zwaagwesteinde [FR] †1903 Dantumadeel [FR] 57


Jan Eelkes Monsma
Jan Eelkes Monsma [27714], ovl. te Oostwold [GR] op 29 juni 1856.

tr. (Antje ongeveer 29 jaar oud) [11507] te Dantumawoude [FR] op 19 augustus 1798
met

Antje Jurks Wiersma [27715], dr. van Jurk Pijtters [27716] en Aafke Sjoerds [27717], geb. te Twijzel [FR] circa 1769, ged. te Oudwoude [FR] op 9 februari 1772, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 6 mei 1854.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinse*1809  †1881 Dantumadeel [FR] 72


Antje Jurks Wiersma
Antje Jurks Wiersma [27715], geb. te Twijzel [FR] circa 1769, ged. te Oudwoude [FR] op 9 februari 1772, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 6 mei 1854.

tr. (ongeveer 29 jaar oud) [11507] te Dantumawoude [FR] op 19 augustus 1798
met

Jan Eelkes Monsma [27714], ovl. te Oostwold [GR] op 29 juni 1856.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinse*1809  †1881 Dantumadeel [FR] 72


Jurk Pijtters
Jurk Pijtters [27716], geb. circa 1739, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Westergeest [FR] in 1807, begr. te Kollumerland [FR] op 16 november 1807.

otr. (ongeveer 26 jaar oud) [11508] te Oudwoude [FR] op 17 mei 1765
met

Aafke Sjoerds [27717].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1769 Twijzel [FR] †1854 Dantumadeel [FR] 85


Aafke Sjoerds
Aafke Sjoerds [27717].

otr. (Jurk ongeveer 26 jaar oud) [11508] te Oudwoude [FR] op 17 mei 1765
met

Jurk Pijtters [27716], geb. circa 1739, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Westergeest [FR] in 1807, begr. te Kollumerland [FR] op 16 november 1807.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1769 Twijzel [FR] †1854 Dantumadeel [FR] 85


Wytse Hendriks Westra
Wytse Hendriks Westra [27718], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 januari 1870, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 9 maart 1945.

tr. (26 jaar oud) [11509] te Dantumadeel [FR] op 18 juli 1896
met

Grietje Harings de Vries [27719], dr. van Haring Wybes de Vries [27720] en Baukje Rienks Huizenga [27721]


Grietje Harings de Vries
Grietje Harings de Vries [27719].

tr. (Wytse 26 jaar oud) [11509] te Dantumadeel [FR] op 18 juli 1896
met

Wytse Hendriks Westra [27718], zn. van Hendrik Wytzes Westra [26182] en Trijntje Rinses Monsma [27711], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 januari 1870, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 9 maart 1945