Website van $boomnaam$
Wilhelmus Petrus Bernardus van Winsen
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Wilhelmus Petrus Bernardus van Winsen, ovl. op 29-05-1974.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1934  †2002  67


Klaas Korf
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Klaas Korf, geb. op 20-01-1924, ovl. (82 jaar oud) op 26-11-2006.

tr.
met

Afgeschermd , kind van Evert Kwakman (magazijnbediende) en Helena Johanna Raap, tr. (1) met Johannes Adrianus Petrus Maria (Jan) van Winsen. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Andrea Marianna Pennings
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Andrea Marianna (Anja) Pennings, geb. op 28-06-1936, ovl. (61 jaar oud) op 02-02-1998.

tr.
met

Wilhelmus Gerardus Kwakman, zn. van Evert Kwakman (magazijnbediende) en Helena Johanna Raap, geb. op 15-06-1935, ovl. (79 jaar oud) op 14-10-2014.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


N.N. N.N.
N.N. N.N..

tr, (gesch.)
met

Gerardus Johanna Kwakman, zn. van Evert Kwakman (magazijnbediende) en Helena Johanna Raap, geb. op 24-01-1937, ovl. (78 jaar oud) op 10-04-2015.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     Bronnen:
1.Notariele akte (NA 00000807), Type: Notariele akte, Tresoar, Toegangsnr.: 26, inventarisnr.: 70005, Lourens Faber, Leeuwarden [FR], 1814
2.Notariele akte (NA 00000810), Type: Notariele akte, Tresoar, Toegangsnr.: 26, inventarisnr.: 114001, Cessie, Gerrit R. Voormeulen, Leeuwarden [FR], 01-03-1812
3.Notariele akte (NA 00000811), Type: Notariele akte, Tresoar, Toegangsnr.: 26, inventarisnr.: 114005, Transport, Gerrit R. Voormeulen, Leeuwarden [FR], 24-12-1816
4.RC Registres Civiques Henricus Adrianus Raap (RC 0000004), Type: Registres Civiques, Dantumawoude, Tresoar, Archiveen Gewestelijke Besturen, Toegangsnr.: 8, inventarisnr.: 3630, Belastingambtenaar, arrondissement Dokkum, Bergum [FR], tussen 1795 en 1813 (Inschrijfnummer 535)
5.Notariele akte (NA 00000153), Type: Notariele akte, Gemeentearchief Den Haag, Inventarisnr.: 4341, 's-Gravenhage [ZH], 06-11-1787 (06-11-1787)
6.Notariele akte (NA 00000787), Type: Notariele akte, Tresoar, Toegangsnr.: 26, inventarisnr.: 49011, Aankoop woning, Sjoerd Simons Wyma, Leeuwarden [FR], 18-07-1810 (18-07-1810)
7.Doopboek Henricus Adrianus Raap (D 0000004), Type: Doopboek, Leeuwarden, DTB: 944, Hervormde Gemeente, Leeuwarden [FR], 27-07-1757 (27-07-1757)
8.Trouwboek Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda (T 0000002), Type: Trouwboek, Tresoar, Inventarisnr.: 165, Hervormde Gemeente, Dantumawoude [FR], 07-01-1787 (07-01-1787)
9.Doopboek Baukje Henricus Raap (D 0000008), Type: Doopboek, Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, DTB: 164, Hervormde gemeente, Dantumadeel [FR], 22-01-1792 (22-01-1792)
10.Doopboek Rinske Henricus Raap (D 0000016), Type: Doopboek, Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, DTB: 164, Hervormde Gemeente, Dantumadeel [FR], 16-02-1794 (16-02-1794)
11.Doopboek Tjitske Henricus Raap (D 0000017), Type: Doopboek, Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, DTB: 164, Hervormde Gemeente, Dantumadeel [FR], 07-02-1796 (07-02-1796)
12.Doopboek Sybrigje Henricus Raap (D 0000018), Type: Doopboek, Dantumawoude, Driesum en Wouterswouue, DTB: 164, Hervormde Gemeente, Dantumadeel [FR], 15-07-1798 (15-07-1798)
13.Doopboek Doeke Henricus Raap (D 0000019), Type: Doopboek, Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, DTB: 164, Hervormde Gemeente, Dantumadeel [FR], 23-07-1800 (23-07-1800)
14.KK Krantenknipsel over Henricus Adrianus Raap (KK 00000004), Type: Krantenknipsel, Ommelander Courant, Roelof Raap, 20-11-1807
15.Overlijdensregister Henricus Adrianus Raap (BSO 0000004), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Inventarisnr.: 3006, Dantumadeel [FR], 15-09-1826 (16-09-1826 akte 31)
16.Overlijdensregister Adrianus Floris Henricus Raap (BSO 0000006), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 26-11-1875 (27-11-1875 akte 207)
17.Overlijdensregister Sybrigje Henricus Raap (BSO 0000018), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 21-01-1879 (22-01-1879 akte 8)
18.Overlijdensregister Doeke Henricus Raap (BSO 0000019), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 09-09-1880 (09-09-1880 akte 147)
19.Overlijdensregister Rinske Doekes Ringnalda (BSO 0000005), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 04-09-1826 (05-09-1826 akte 26)

Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .

tr.
met

Catharina Johannes (Tiny) Kwakman, dr. van Evert Kwakman (magazijnbediende) en Helena Johanna Raap, geb. op 24-01-1937, ovl. (78 jaar oud) op 10-04-2015


Alida Kok
Alida Kok1.

tr. te Amsterdam [NH] op 06-04-1764
met

Pieter Veris2,3,1,4,5,6,7,8,9,10, tr. (1) met Saartje Raap. Uit dit huwelijk 8 kinderen.


Bronnen:
1.Trouwboek Pieter Veris en Alida Kok (T 0011605), Type: Trouwboek, Stadsarchief Amsterdam, DTB 608, p. 234, Gereformeerd, Amsterdam [NH], 06-04-1764 (06-04-1764 blz. 234)
2.Trouwboek Pieter Veris en Saartje Raap (T 0001666), Type: Trouwboek, Stadsarchief Amsterdam, DTB 555, p. 44, Amsterdam [NH], 25-05-1718 (25-05-1718 blz. 44)
3.Trouwboek Gerrit Veris en Magteltje van der Vaste (T 0002140), Type: Trouwboek, Stadsarchief Amsterdam, DTB 595, p. 331, Amsterdam [NH], 21-04-1752 (21-04-1752 blz. 331)
4.Doopboek Daniel Veris (D 0004429), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 203, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 03-05-1719 (03-05-1719 blz. 338)
5.Doopboek Aaltje Veris (D 0004430), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 80, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 30-03-1721 (30-03-1721 blz. 417)
6.Doopboek Gerrit Veris (D 0004432), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 51, Hervormd, Nieuwe Kerk, Amsterdam [NH], 20-07-1732 (20-07-1732 blz. 174)
7.Doopboek Johanna Veris (D 0004433), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 51, Hervormd, Nieuwe Kerk, Amsterdam [NH], 29-09-1734 (29-09-1734 blz. 328)
8.Doopboek Elizabeth Veris (D 0004434), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 51, Hervormd, Nieuwe Kerk, Amsterdam [NH], 29-09-1734 (29-09-1734 blz. 328)
9.Doopboek Daniel Veris (D 0004435), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 110, Hervormd, Westerkerk, Amsterdam [NH], 31-01-1738 (31-01-1738 blz. 575)
10.Doopboek Pieter Veris (D 0004436), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 110, Hervormd, Westerkerk, Amsterdam [NH], 31-01-1738 (31-01-1738 blz. 575)
11.Doopboek Saartje Raap (D 0004420), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 46, Hervormd, Nieuwe Kerk, Amsterdam [NH], 01-04-1698 (01-04-1698 blz. 411)

Hitje Hanenburg
Hitje Hanenburg, geb. in 1924, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2004.

tr.
met

Joh. Wiersma.


Bronnen:
1.Geboorteregister Hidde Hanenburg (BSG 0023911), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1039, Dantumadeel [FR], 04-06-1890 (04-06-1890 akte 148)
2.Huwelijksregister Hidde Hanenburg en Cornelia E A de Witte (BSH 0009870), Type: BS Huwelijksregister, Zeeuws Archief, arch.nr. 25, inv.nr. TNZ-H-1921, Terneuzen [ZE], 10-02-1921 (10-02-1921 akte 6)
3.Geboorteregister Cornelia Emerentia Adriana de Witte (BSG 0023913), Type: BS Geboorteregister, Zeeuws Archief, arch.nr. 25, inv.nr. TNZ-G-1893, Terneuzen [ZE], 20-11-1893 (21-11-1893 akte 286)

Jan Rudmer Hanenburg
Jan Rudmer Hanenburg, geb. te Leeuwarden [FR] op 05-02-1926, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hoorn [FR] in 2006.

tr.
met

Janna Strating, geb. te Groningen [GR] op 29-01-1925, ovl. (86 jaar oud) te Joure [FR] op 18-09-2011.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     Bronnen:
1.Geboorteregister Hidde Hanenburg (BSG 0023911), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1039, Dantumadeel [FR], 04-06-1890 (04-06-1890 akte 148)
2.Huwelijksregister Hidde Hanenburg en Cornelia E A de Witte (BSH 0009870), Type: BS Huwelijksregister, Zeeuws Archief, arch.nr. 25, inv.nr. TNZ-H-1921, Terneuzen [ZE], 10-02-1921 (10-02-1921 akte 6)
3.Geboorteregister Cornelia Emerentia Adriana de Witte (BSG 0023913), Type: BS Geboorteregister, Zeeuws Archief, arch.nr. 25, inv.nr. TNZ-G-1893, Terneuzen [ZE], 20-11-1893 (21-11-1893 akte 286)

Joh. Wiersma
Joh. Wiersma.

tr.
met

Hitje Hanenburg, dr. van Hidde Rudmers Hanenburg en Cornelia Emerentia Adriana de Witte, geb. in 1924, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2004


Janna Strating
Janna Strating, geb. te Groningen [GR] op 29-01-1925, ovl. (86 jaar oud) te Joure [FR] op 18-09-2011.

tr.
met

Jan Rudmer Hanenburg, zn. van Hidde Rudmers Hanenburg en Cornelia Emerentia Adriana de Witte, geb. te Leeuwarden [FR] op 05-02-1926, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hoorn [FR] in 2006.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Rienk Rinzes Huizenga
Rienk Rinzes Huizenga1,2,3, geb. te Veenwouden [FR] circa 1808, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 25-07-1899.

tr. (resp. ongeveer 26 en 20 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 25-09-1834
met

Grietje Pieters Dantuma4,1,2,5, geb. te Dantumawoude [FR] op 08-05-1814, ovl. (79 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 18-03-1894.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1843 Dantumadeel [FR] †1912 Dantumadeel [FR] 68Bronnen:
1.Huwelijksregister Rienk R Huizenga en Grietje P Dantuma (BSH 0011608), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2008, Dantumadeel [FR], 25-09-1834 (25-09-1834 akte 44)
2.Geboorteregister Baukje Huizenga (BSG 0027721), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1017, Dantumadeel [FR], 05-12-1843 (05-12-1843 akte 97)
3.Overlijdensregister Rienk Rinzes Huizenga (BSO 0027959), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3029, Dantumadeel [FR], 25-07-1899 (26-07-1899 akte 90)
4.Geboorteregister Grietje Dantuma (BSG 0027960), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002, Dantumadeel [FR], 08-05-1814 (09-05-1814 akte 22)
5.Overlijdensregister Grietje Pieters Dantuma (BSO 0027960), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. j30-08, inv.nr. 3024, Dantumadeel [FR], 18-03-1894 (19-03-1894 akte 85)